På måndag öppnar akuten för företag

En akutmottagning för företag i kris

29 mars 2020 20:01

Från och med måndag har Region Gotland en företagsjour i Donnerska huse. Jouren kommer att ge stöd till företagare i de utmaningar som uppstått på grund av det nya coronaviruset. Företagarna ska få hjälp med att hitta till de  nationella och lokala stödåtgärder de kan ta del av

–  Nu inrättas en företagsjour för att stötta öns jobbskapare i en oerhört omvälvande tid. Vår förhoppning är att företagsjouren ska bidra till att fler nyttjar de stödåtgärder som finns, så att fler företag klarar av de utmaningar som coronakrisen medför, säger Jesper Skalberg Karlsson.

Region Gotland ger de lokala näringslivsorganisationerna Tillväxt Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, Visby Centrum och Gotland Convention Bureau ett tillfälligt extra verksamhetsbidrag.

 

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn