Pensionärer kan lösa personalbrist

Socialförvaltningen saknar i dagsläget 100 sommarvikarier och HR-chefen beskriver läget inför sommaren som pressat. Nu testas ett nytt grepp – att rekrytera tidigare medarbetare som gått i pension.

15 april 2019 08:28

Regionen har svårt att hitta tillräckligt med sommarpersonal till vård och omsorg.

– Vi ligger sämre till i år än vad vi gjorde vid den här tiden förra året. Personalläget inför sommaren är pressat. Det är svårt att få tag i vikarier, framför allt på omvårdnadssidan. Vi saknar ungefär ett 100-tal vikarier, säger Roger Nilsson, HR-chef på socialförvaltningen.

Förvaltningen har under många års tid haft problem med att få tag i sommarpersonal.

– Det är mycket svårare detta år än förra året och förra året var svårare än året innan. Det har blivit svårare för varje år, säger Roger Nilsson.

Den starka arbetsmarknaden på Gotland, ställer till problem.

– Det går bra för Gotland och det är roligt, men alla behöver personal, konstaterar Roger Nilsson.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder internt för att hantera personalbristen.

– Vi har fördelat om personalen i tre semesterperioder, vilket har minskat behovet, men tillgången på vikarier gör det ändå svårt i nuläget, säger Roger Nilsson, som dock menar att brukarna inte ska drabbas av det ansträngda personalläget.

Trots åtgärder för att minska behovet av sommarvikarier och kampanjer för att locka personal, ser det fortsatt dystert ut inför sommaren. Det saknas personal till särskilda boenden, både demensboende och vanliga äldreboenden, men även till hemtjänsten och omsorgspersonal till personer med funktionsnedsättningar.

– Sen kan vi behöva vikarier på andra ställen också, men där är det färre och det kan ändra sig från dag till dag, säger Roger Nilsson.

Ett nytt grepp från socialförvaltningen är att skicka brev till tidigare medarbetare som pensionerat sig, i hopp om att locka dem tillbaka.

En av dem som har fortsatt jobba efter pensionering är Eivor Godman i Hellvi. Hon gick redan vid 61, i samband med att hennes man blev pensionär. På så sätt har hon nu större inflytande över sin tid, men hon slutade inte jobba, utan har fortsatt som timvikarie på servicehus, i hemtjänsten och nattpatrullen på norra Gotland.

– Det kan bli rätt mycket ibland, om vi inte ska göra något speciellt så brukar jag jobba om det finns jobb – jag vet ju att det behövs, säger Eivor Godman.

I maj fyller hon 65 år och blir "riktig" pensionär.

– Men jag kommer att fortsätta att jobba ändå. Jag tycker att det är bra så här och trivs med mitt jobb. Det är ett roligt arbete, du får så mycket igen av att jobba med gamla, säger Eivor Godman, som i sommar ska jobba i nattpatrullen på norra Gotland för fjärde sommaren i rad.

Så jobbar vi med nyheter
Vilda Engström