PFAS kan vara farligare än befarat

35 fastigheter i närheten av Visby flygplats har så höga halter av PFAS att de fått gratis anslutning till kommunens VA-nät. Nu befarar forskare att PFAS, som använts i brandskum, är skadligare än man hittills trott, rapporterar Radio Gotland.

19 september 2018 07:32

För två år sedan började Swedavia ta prover i brunnar runt Visby flygplats sedan man upptäckt förhöjda halter av så kallad PFAS, som bland annat har funnits i brandsläckningsskum som använts på flygplatser. Provtagningarna visade 35 brunnar hade PFAS-halter som överskred gränsvärdet på 90 nanogram PFAS per liter vatten. De brunnsägarna erbjöds att gratis ansluta sig till det kommunala vattenledningsnätet. I början av september erbjöds de boende också provtagning genom Centrum för arbets- och miljömedicin, som på uppdrag av regeringen nu kartlägger alla platser i landet där brandskum med PFAS har använts.

När forskarna har studerat grupper som utsatts för förhöjda halter av PFAS har man hittat påverkan på bland annat blodfetter, leverfunktion och immunförsvar, men risken för den enskilde att bli sjuk har bedömts som låg. Men nu visar nya studier att PFAS kan vara skadligare än man hittills trott, uppger Radio Gotland.

– Nu kommer det nya studier, både på djur och människor, där man tycker sig se att effekterna kommer vid lägre koncentrationer. Det finns en pågående diskussion om att sänka det här värdet, det kommer med stor sannolikhet att behöva sänkas, säger Mattias Öberg, forskare i toxikologi vid Karolinska Institutet, till Radio Gotland.

Några beslut om nya gränsvärden har inte tagits men Mattias Öberg bedömer att gränsvärdet som minst kan behöva halveras. Det är EU som fattar det slutgiltiga beslutet om gränsvärden.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa