Polisen: CRD har inte rätt att överklaga

Organisationen Civil Rights Defenders, CRD, har överklagat Polisens beslut att ge ett nazistiskt parti rätt att tala på allmän plats under Almedalsveckan. Polisen anser att CRD inte har rätt att överklaga.

26 maj 2017 14:26

Polismyndigheten skriver i ett yttrande till Förvaltningsrätten att CRD inte har ansökt om tillstånd för allmän sammankomst eller användande av allmän plats under Almedalsveckan 2017. CRD kommer däremot att medverka i ett antal aktiviteter 3-5 juli, men inte under de datum som Nordiska motståndsrörelsen, NMR, beviljats tillstånd. Polisen anser därför att överklagandet ska avvisas.

LÄS MER: De överklagar polisens beslut om NMR

Polisen påpekar också att när det gäller CRD:s argument att NMR:s närvaro innebär risk för hot och våldsamheter, är Almedalsveckan föremål för en omfattande polisiär insats och en löpande riskbedömning.

Civil Rights Defenders har möjlighet att svara på Polisens yttrande senast 2 juni.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa