Räddningstjänstens koordinator säger ifrån

Maija Allard är koordinator på räddningstjänsten och har god insyn i vad organisationsförslaget handlar om. "Det är ett otroligt bra förslag".

23 september 2016 08:55

I ett inlägg på Facebook försvarar Maija Allard det kritiserade organisationsförslaget. Hon förklarar bland annat att förslaget innebär att 99 procent av gotlänningarna kommer att nås inom 30 minuter, jämfört med 97 procent i dag. Fler kommer att kunna rycka ut och utryckningstiden kortas från så mycket som 10 minuter till 90 sekunder.

När jag läser ditt inlägg låter ju förslaget jättebra. Varför har då debatten varit så negativ?

– Problemet är att många som uttalat sig inte haft korrekt information. Som jag upplever det har de negativa diskussionerna främst varit innan vi hunnit informera våra medarbetare om förslaget. Det låg hela tiden i vår planering att informera vår egen personal först och vår räddningschef har åkt runt bland stationerna för att berätta om förslaget. Problemet blev att delar läckte ut innan vi hunnit informera klart och då byggdes farhågor upp som inte är sanna. En annan orsak till den negativa respons vi haft kan vara att när man står inför förändringar så kan det kännas ovant och väcka många frågor och det måste man respektera, säger Maija Allard. Vi kommer därför jobba ännu mer med information framöver.

Hon påpekar att flera stationer varit underbemannade på grund av rekryteringsproblem och att det bara är deltidskåren i Visby som läggs ned i förslaget.

– Det har pratats om att deltidsbrandmän på landsbyggden kommer att sägas upp. Det stämmer inte.

Maija Allard förklarar också att en av förändringarna i det nya förslaget är att brandmän i beredskap kan ta med sig ett mindre utryckningsfordon till jobbet och åka direkt på larm utan att behöva inställa sig på stationen. På så sätt minskas tiden tills en första hjälp anländer. En annan förbättring är att fler deltidsbrandmän kommer kunna rycka på samma larm då stationernas samarbete ökas.

– Det kommer finnas ett lägsta antal som måste rycka ut, men andra kan också rycka ut om de har möjlighet, säger Maija Allard.

Det blir fler som åker på samma larm, kortare utryckningstider och säkrare för tredje man, förklarar hon.

Följ Helagotland.se på Facebook - kommentera och dela våra artiklar!

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin