Region Gotland får nationellt miljöpris

Lisa Larsson, avfallsutvecklare vid teknikförvaltningen, får motta fint pris för en helt ny teknik. "Glad och överraskad", säger hon.

4 november 2019 09:38

Quality innovation award handlar om att hylla nya innovativa tekniker och sätt att arbeta med fokus på hållbar utveckling.

Bland 2019 års vinnare hittar vi en med Gotlandsintresse. Region Gotland och Lisa Larsson prisas i kategorierna "Responsible" och "Renewable & Public Sector".

– Jag är otroligt glad och överraskad, säger Lisa Larsson.

 

Bakgrunden är att regionen utvecklat en helt ny teknik som sanerar deponigaser, en idé som regionen är först i världen med. Tekniken eliminerar även föroreningar i form av bland annat kväveföreningar och svavelväten.

"I Sverige står utsläppen från deponier för 1-2 procent av de totala växthusgaserna. Region Gotland har utvecklat och implementerat en ny teknik som renar deponigaserna till 99,7 procent och även eliminerar föroreningar i form av dioxiner, kväveföreningar och svavelväten," lyder motiveringen till priset:

 "Den nya lösningen täcker dessutom de egna driftkostnaderna genom att överskottet går till fjärrvärmeproduktion. Innovationen är väl värd att uppmärksammas för att spridas till användning vid andra deponier och tillämpningar.”

 

Quality innovation award delas årligen ut till verksamheter och individer. Tanken är: "innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov." Quality innovation award delas ut i ett 20-tal länder.

Den svenska ceremonin, där Region Gotland alltså prisas, hålls i Stockholm den 3 februari nästa år.

Bara dagar därpå äger den inter­nationella ceremonin rum i Tel Aviv, Isreal. Där slåss vinnarna från res­pektive deltagande land om den internationella segern.

 

Teknikförvaltningen – och avfallsutvecklaren Lisa Larsson – har sedan tidigare uppmärksammats för sitt arbete för miljön, nämligen med Region Gotland förnyelsepris 2018.

"På ett innovativt och genomtänkt sätt har arbetet skapat världsunika möjligheter att ta hand om överskottsvärme som kommer att ge oss renare luft på Gotland. Med mod, nyfikenhet och banbrytande teknik har vinnaren sett till att minska utsläppen och samtidigt leverera energi till uppvärmning. Projektet är självfinansierat genom inkomsterna av leveransen till fjärrvärmenätet. För Gotland och gotlänningarna innebär innovationen att Gotland lever upp till visionen att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor", löd motiveringen då.

Så jobbar vi med nyheter