Regiondirektören svarar på kritiken

Efter den havererade bryggeriaffären skrev Helagotland.ses redaktionschef Mats Pettersson att Region Gotland borde nomineras till Årets Ankeborgkommun. Nu svarar regiondirektör Peter Lindvall.

12 maj 1916 12:29

När förvaltningsrätten upphävde försäljningen av den gamla hamnterminalen till Spendrups skrev Mats Pettersson en blogg som delats flitigt på sociala medier.

LÄS BLOGGEN: "Kan regionen gör någonting rätt?"

Där ifrågasätter han flera av de uppmärksammade affärer där regionen fått bakläxa. Han ställer också frågan till regindirektör Peter Lindvall om målsättningen att bli Årets företagarkommun inte borde strykas.

Nu skriver Peter Lindvall ett svar på blogginlägget:

Bäste Mats,

Vill kommentera ditt senaste blogginlägg eftersom du ställer en retorisk fråga huruvida regionen kan göra något rätt.

Region Gotland har en omfattande och komplex verksamhet bestående av hälso- och sjukvård, tandvård, räddningstjänst, grund- och gymnasieskola, förskola, folkhögskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, teknisk samhällsservice, kollektivtrafik, kultur och fritidsverksamhet, miljö och hälsoskydd, samhällsbyggnad och mycket mycket mer.

Vår verksamhet bygger på ett samarbete mellan politiker och tjänstemän. Vi pratar om cirka 6 200 medarbetare och cirka 150 förtroendevalda. Vi hanterar hundratusentals kontakter med brukare/medborgare varje år. Mängder av ärenden, en hel del som rör stora samhällsfrågor och många som rör och berör enskilda individer, bereds och hanteras varje dag. De allra flesta blir av naturliga skäl inte uppmärksammade i lokalmedia, i alla fall inte på samma sätt som de gånger då det inte fungerat. Jag vill ändå påstå att merparten av det vi gör varje dag hanteras korrekt.

Några ärenden som varit komplexa och haft en lång handläggningstid bakom sig, har under de senaste månaderna blivit mycket uppmärksammade. Vår uppgift som tjänstemän är att bereda och verkställa. Politikerna fattar beslut om inriktning och avgör oftast slutligen också hur det blir. Vi är djupt beroende av varandras kompetens och erfarenhet. Mellan förvaltningschef och politisk ordförande krävs ett väl utvecklat samspel och en förtroendefull relation.

Det blir fel ibland. Vi ska då lära av våra misstag och det är mitt ansvar att säkra kvaliteten i den ärendeberedning som ligger under regionstyrelsen. Detsamma gäller övriga förvaltningschefer som alla jobbar åt de olika politiska facknämnderna. När det inte fungerar så är det vårt ansvar att göra något åt det.

När det gäller din avslutande fråga om ambitionen att bli årets tillväxtkommun 2018. Jag vill bo och leva på en plats som har ambitioner och som vill utvecklas. För betänk alternativet. Så målet ligger fast. Region Gotland ska bli årets tillväxtkommun 2018. Det hoppas jag att du också vill.

Peter Lindvall

Regiondirektör

Så jobbar vi med nyheter