Regionen kan lösa in giftig tomt med tvång

Den förgiftade tomten där Södervägs brädgård låg kan komma att tvångsinlösas. Regionen utreder expropriering som en väg framåt mot en sanering.

12 mars 2020 19:55

Regionstyrelsen vill utreda om Region Gotland ska expropriera fastigheten Vall Hardings 1:7. Redan 2017 försattes Träimpregnering Gotland AB i konkurs, bolaget svarade för impregnering vid brädgården under många år. Efter konkursen saknar fastigheten juridisk ägare och betraktas som herrelös. Därmed kan Naturvårdsverket inte ge bidrag. För att kunna få statligt bidrag för den sannolikt kostsamma saneringen vill regionen nu utreda expropriering för att fastigheten ska kunna få en juridisk ägare som kan ta emot det statliga stödet. Ett liknande förarande har varit framgångsrikt i Enköping.

Så jobbar vi med nyheter