Regionen säger nej till nazistiska NMR i Almedalen

Tekniska nämndens ståndpunkt är tydlig. NMR ska inte få tillstånd att upplåta mark under Almedalsveckan.

28 mars 2018 18:19

Tekniska nämnden behandlade under onsdagen Nordiska motståndsrörelsens ansökan till polisen om markupplåtelse under Almedalsveckan, där partiet ansökt om att under tre dagar begagna mark i Visby för att demonstrera och anordna seminarier och debatter.

Ansökan är lämnad till polisen, och Region Gotland är remissinstans i ärendet. Tekniska nämnden har nu diskuterat frågan och på onsdagen var det en helt enig nämnd som beslutade sig för att säga nej till partiets ansökan.

– Vi vet ju hur det gick förra året. I år har vi gjort det till en politisk fråga, och en enig nämnd har fattat beslutet att säga nej till upplåtelse till NMR. Vi har möjligheten att göra så och då tar vi den möjligheten att säga nej, säger nämndens ordförande Tommy Gardell (S).

Enligt honom har regionen i år ändrat sitt synsätt något inför dem som ansöker om tillstånd, och frågan har diskuterats under lång tid.

– Inför i år har vi sagt att vi vill göra en hårdare kontroll för dem vi ska ge tillstånd och är det så att det känns osäkert på något sätt vill vi att förvaltningen lyfter upp det till tekniska nämnden så att vi får göra en politisk bedömning. I det här fallet vet vi att NMR är kontroversiellt, så i den frågan väljer vi i nämnden att säga nej till upplåtelse av mark, det är vårt svar till polisen, säger Tommy Gardell.

Om NMR i slutändan får tillstånd till markupplåtelse avgörs alltså av polisen.

För två månader sedan sade polisens Elisabet Arnstad, biträdande kommenderingschef under årets Almedalsvecka, till Gotlands Allehanda att man inte vill säga om polisen ändrat uppfattning om NMR efter förra sommaren.

– Vår rättsavdelning kommer att handlägga ansökan och bedöma den utifrån vilka andra som ansökt, vilka som har platserna intill NMR och om det finns risk för trafik- eller ordningsstörningar, sade hon då.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson