Regionen ska stoppa NMR under Almedalsveckan

Enligt vad Helagotland erfar tänker Tekniska nämnden stoppa NMR under Almedalsveckan. Detta trots att det enligt regionens egna jurister och SKL strider mot lagen.

23 oktober 2017 14:01

Inför Almedalsveckan somras fick nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) tillstånd att hyra en plats i hamnen under Almedalsveckan, något som har väckt stora protester. Det var polisen som gav tillståndet men regionen som remissinstans hade inga synpunkter på det. Enligt tekniska nämndens ordförnade Tommy Gardell (S) var det ett misstag som de ångrar. Ansökan godkändes med vändande post utan någon kontroll av vilken typ av organisation som ansökan gällde. Enligt Tommy Gardell hade ansökan fått avslag om den hade kommit upp till tekniska nämnden och honom personligen.

I en skrivelse i juni 2017 bad Tekniska nämnden polisen att dra tillbaka tillståndet. Nämnden skrev då att det är "felaktigt att arrangörer/organisationer som tydligt står för antidemokratiska och våldsbejakande budskap får hyra mark av Region Gotland". I skrivelsen stod också att Tekniska nämnden hyser stor oro för trygghet och säkerhet i stadsmiljön i anslutning till Almedalsveckan och för besökare i Visby i allmänhet.

Frågan är juridiskt komplicerad, och att förbjuda NMR skulle kunna strida mot grundlagen.

Men vad Hela Gotland erfar så ska Tekniska nämnden till nästa år stoppa NMR från att hyra mark under Almedalsveckan, trots att det enligt regionens egna jurister och Sveriges kommuner och landsting strider mot reglerna.

Tommy Gardell vill i nuläget inte kommentera ärendet.

– Jag har inte så mycket att tillägga före nämnden på onsdag då vi har frågan uppe. Våra jurister och SKL:s jurister har lämnat svar som vi ska diskutera på onsdag. Vi måste få all information i ärendet och få diskutera detta ordentligt. Självklart gör vi inget som är olagligt, skriver han i ett mejl till helagotland.se.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa