Regionen slipper stor saneringsnota

Enligt en ny ansvarsutredning bör staten, Cirkle K och St1 stå för det mesta av saneringen vid gamla hamnterminalen. Region Gotland ska bara ta en procent.

21 december 2018 08:02

Under 2016 förekom Visbys gamla hamnterminal ofta på nyhetssidorna.

Spendrups ville bygga sitt nya bryggeri där och en avsiktsförklaring skrevs också med fastighetsägaren Region Gotland – trots politisk oenighet i frågan.

Processen drog sedan ut på tiden, dels på grund av oklarheter kring föroreningar och dels på grund av ett överklagande gällande själva affären – från en av regionens egna jurister.

Spendrups hoppade till slut av planen, vilket beklagades av dåvarande regionrådet Björn Jansson (S).

Det sades dock redan då att ytterligare klarhet kring föroreningarna i själva verket kunde bli en vinstlott för Region Gotland – och så ser det också ut att bli.

Nu har en extern jurist, på uppdrag av länsstyrelsen, tittat på ansvarsbilden gällande sanering av fastigheten.

Enligt den rivna uppgörelsen med Spendrups skulle Region Gotland ta hela kostnaden. Men enligt den färska utredningen bör regionen bara ta en enda procent av den.

Desto större notor kommer att skickas till två stora bensinbolag: Cirkle K anses ha 36,5 procent av ansvaret och St1 ska stå för 12,5 procent.

Återstår gör 50 procent, där utredaren anser att ansvaret är omöjligt att spåra. Hälften av totalkostnaden kommer därför att hamna på staten.

Hur mycket det handlar om i summor är oklart. För två år sedan talades det om omkring 14 miljoner kronor totalt.

– Men då gällde det bara en del av området. Sedan beror det på hur omfattande arbete som ska göras också, säger Ulf Lavergren på länsstyrelsen.

Det återstår också att se vad bensinbolagen säger om sina delar av ansvaret, eftersom olje- och bensinhanteringen på den aktuella tomten skedde för länge sedan, mellan 1930-talet och 1980-talet.

Men enligt miljöbalken är den som har orsakat föroreningarna skyldig att sanera – och det finns ingen preskriptionstid. Ansvaret följer dessutom med om verksamheten övertas, så det faktum att bolagen inte hette Cirkle K eller St1 vid den aktuella tiden ska inte spela roll.

”Det är först nu vi tar del av den här informationen. Vi inväntar vidare kontakt från länsstyrelsen samtidigt som vi kommer att gå igenom utredningen i detalj”, kommenterar Cirkle K i ett mejl.

Innan räkningar skickas till bolagen väntar ytterligare efterforskningar kring själva föroreningarna.

– Området är delvis undersökt, men det är inte färdigt, säger Ulf Lavergren.

Förekomster av alltfrån så kallade PAH-ämnen och petroleum till bly, koppar, zink och kvicksilver har tidigare konstaterats.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa