Regionens prognos: 38 miljoner plus

Region Gotlands årsresultat kommer enligt prognoserna att landa på 38 miljoner plus, vilket är 11 miljoner bättre än budget. Trots det är faran långt ifrån över. "Fortsatt allvarligt läge".

30 maj 2017 20:05

När regionstyrelsen sammanträdde på tisdagen fick politikerna ta del av den första delårsrapporten för året, samt blev informerade om den ekonomiska situationen. Den senaste prognosen tyder på att regionens årsresultat kommer att landa på 38 miljoner plus, vilket är elva miljoner mer än det budgeterade resultatet på 27 miljoner kronor.

När det gäller regionens egna verksamheter ser dock prognosen inte lika positivt ut, även om majoriteten av nämnderna redovisar plussiffror. De stora undantagen är fortsatt socialnämnden, med en prognos på minus 31 miljoner kronor, och hälso- och sjukvårdsnämnden med minus 30 miljoner.

– Så länge verksamheterna inte ligger på plus-minus-noll är inte ekonomin i balans, så läget är fortsatt allvarligt, även om man gör ett positivt resultat, säger oppositionsrådet Eva Nypelius (C).

För att komma till rätta med de ekonomiska problemen säger regionstyrelsens vice ordförande Meit Fohlin (S) att regiondirektören månadsvis kommer att stämma av med nämnderna så att man kan nå en budget i balans i slutet av året.

– Det är fortfarande lite överrock som gäller, säger Eva Nypelius, och får medhåll från Meit Fohlin.

– Det är tufft att få det här att hamna inom vad plånboken tillåter. Jag vet dock att vi har medarbetare som sliter hårt för att vi ska nå de mål som satts upp, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg