Regionjuristen: Markföroreningarna var kända

Region Gotland stäms av fastighetsbolaget Visby Energi efter att de bytt bort mark som varit förgiftad utan att informera om det. Men regionen menar att bolagets ordförande kände till markföroreningarna långt tidigare.

7 maj 2019 13:02

I förra veckan rapporterade GA om den bytesaffär som Visby Energi gjorde med Region Gotland år 2013, där bolaget fick mark i korsningen Atlasgatan–Herkulesvägen i Visby, intill bolagets fastighet där Hansahälsan ligger. Enligt Visby Energi framkom det förra året att marken vid Hansahälsan är förgiftad och måste saneras. Dessutom ska regionen ha känt till föroreningarna långt innan.

Visby Energi har lämnat in en stämningsansökan mot Region Gotland, där de kräver ett skadestånd på 1,9 miljoner kronor. Bolagets styrelseordförande Leif Pettersson säger i en intervju med GA att han känner sig lurad, och att regionen har ett moraliskt ansvar. De väljer att gå till domstol efter att regionen avböjt att nappa på Visby Energis erbjudande om att dela på saneringskostnaderna.

Region Gotland menar dock att Leif Pettersson kände till gifterna innan markbytet gjordes. Enligt en rapport som GA tagit del av, har Leif Pettersson låtit utföra en markutredning långt tidigare där föroreningarna finns dokumenterade.

– Vi vet att han har haft kunskap om föroreningarna genom en rapport från 1991, där han själv har utrett det. Det där med vårt moraliska ansvar blir då en lite märklig kommentar, säger Patrik Pettersson, chefsjurist på Region Gotland.

Hur kommer ni att hantera tvisten?

– Som det ser ut nu kommer vi att anlita ett externt ombud, säger Patrik Pettersson.

Så jobbar vi med nyheter
Cecilia Thomsson