RFSL lämnar återbud till Almedalsveckan

I flera år har RFSL hållit till på Södertorg under Almedalsveckan. Men efter hot och hat från nazistiska NMR, som fick tillstånd att vistas på torget förra året, väljer nu RFSL att ställa in sin medverkan.

29 maj 2019 08:25

RFSL, som är Sveriges största och äldsta organisation för hbtq-personers rättigheter, har under många år varit en flitig aktör under Almedalsveckan. Under de senaste två åren har dock en stor del av energin gått åt till att hantera det hat och de hot som riktats mot dem från den öppet nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Därför väljer nu RFSL riks att ställa in sin samtliga planerade programpunkter och tackar nej till allt deltagande i paneler och seminarier.

– Vi vill tydligt markera mot den tolerans mot intolerans och hat som vi ser i rådande praxis. Vi menar att det i Sverige finns en lagstiftning som bland annat polisen borde använda för att begränsa möjligheten till nazistisk organisering, säger RFSL Gotlands ordförande, Eric Fugeläng.

Trots att NMR nekades markupplåtelse förra året valde polisen att bevilja organisationen tillstånd för dagliga sammankomster på Södertorg. På samma torg ligger yogastudion Lila Shala, som är den lokal där RFSL huserat under Almedalsveckan sedan 2012.

– Hatet och hoten om våld från de rasistiska och nazistiska rörelserna är inte nytt. Som hbtq-person är du tyvärr van vid att ses som en del av det som ska ”utplånas”, men ökningen och normaliseringen är ändå påtaglig, säger Eric Fugeläng.

En viktig aktör försvinner därmed från årets Almedalsvecka, menar projektledaren Mia Stuhre.

– Att RFSL nationellt väljer att dra sig ur är mycket beklagligt, men jag har full respekt för deras beslut att inte komma i år utifrån förra årets händelser, säger hon.

RFSL Gotland kommer dock att, likt tidigare år, arrangera en mångfaldsparad under torsdagen. Lila Shala väljer även att fortsatt hålla öppet för att kunna erbjuda ett tryggt rum för vila och samtal. Organisationen Teskedsorden har ansökt om tillstånd för Södertorg, för att hålla NMR borta från platsen.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa