Ringmurens framtid en livlig diskussion

Samtalet om ringmuren var tänkt som ett inkluderande samtal med publik, men blev till större delen endast byråkratiskt.

17 september 2019 20:15

Många nyfikna hade samlats för att närvara och delta i samtalet om ringmuren i Donnerska huset. Kvällen var ett samarbete mellan världsarvskontoret vid Region Gotland och forskningsforumet vid Campus Gotland. 

Ringmuren var förstås i fokus som ett av Sveriges främsta och värdefullaste byggnader. Något som enligt experterna också ställer krav på förutsättningar, förvaltning och vård. 

– Vi har exempelvis precis fått in en ansökan om stödmedel för att göra åtgärder på stödmurarna. Det är alltså på gång att vi ska ta bort växter för att kunna bevara muren. Det är en nödvändig insats för att den ska kunna vårdas på rätt vis, säger Tor Sundberg, Länsstyrelsen. 

Han är medveten om att det kan väcka känslor, liksom när man gör saker på ringmuren direkt. Förklaringen till det är enkel.

– Ringmuren har helt klart ett symboliskt viktigt värde, men är också så starkt förknippad med Visbys identitet. Alla har en relation till ringmuren. Personligt och på andra plan. Det gör ju att det blir väldigt viktigt för alla att bevara muren. Det är däremot omöjligt att sätta ett ekonomiskt värde på ringmuren, säger Susann Thedéen från Gotlands museum. 

När murraset inträffade på ringmuren 2012 så blev det tydligt att det fanns ett stort intresse att stötta muren. Pengar från arv och Ringmurens fond gör att det finns ett visst underlag att tillgå i dag. 

– I Visby är Ringmurens fond den vanligaste fonden som man vill ge pengar till, säger Susann Thedéen.

Även om det finns pengar så kommer de inte att användas till att göra några större förändringar. 

– Ringmuren är väldigt skyddat. Det kommer inte att hända några lattjo grejer på den för allt är mycket begränsat, säger Knut Weibull, Riksantikvarieämbetet. Han konstaterade också att det är ett stort ekonomiskt ansvar att förvalta ringmuren och enligt honom bör en annan aktör ta över. 

– Den bästa förvaltaren är Statens fastighetsverk för de har kompetensen, kunskapen och en bred verksamhet som kan ta hand om den här typen av kulturarv, säger Knut Weibull.  

Ringmurens hälsa är enligt experterna okej, men när som helst kan den rasa. 

– Det är omöjligt att se ett mönster om när delar av den kommer rasa. Det kan ske i morgon eller om 15 år, säger Knut Weibull. Han fick uppbackning från Länsstyrelsen. 

– Det skulle behövas fler insatser för att bevara ringmurens skick, säger Tor Sundberg från Länsstyrelsen. 

Så jobbar vi med nyheter
Hanna Dockson