Rovfåglarna "problemhäckar" på Gotland

De hotade rovfåglarna väljer åkern istället för agmyrar när de häckar och då blir det problem när det är dags för skörd. Nu vill länsstyrelsen varna.

13 juni 2017 10:34

Vanligtvis häckar ängshöken i agmyrar men på senare år har den allt oftare valt åkrar istället vilket kan innebära problem när skörden ska in. Det skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande. Myndigheten vill nu ha kontakt med markägare som kan ha vad de kallar för en ”problemhäckning”.

De hotade ängshökarna har ökat på Gotland, i dagsläget finns det omkring 12 häckande par på ön.

– Det är glädjande att så många ängshökar häckar på Gotland i år. Men nu när vall och höstraps ska slås finns det en uppenbar risk att honan och ungar dukar under. Vi vill därför komma i kontakt med lantbrukare som misstänker att de har en ängshökshäckning på gång i åkern, säger Annika Forsslund som arbetar med hotade arter på länsstyrelsen.Hon fortsätter:

– Flyger en ängshökshona upp framför traktorn är boet mycket nära och det är det viktigt att avbryta och fortsätta slå grödan i en annan del av fältet.

Ängshöken är fridlyst och skyddad av EU-lagstiftning.

Så känner du igen en ängshök:

Ängshöken är en gracil, långvingad rovfågel. Honan är brun med ett lysande vitt band på ovansidan av stjärten. Hanen är gråvit och svart. Karakteristiska dubbla, mörka tvärbanden på vingarnas undersida. Vingarnas ovansida har svarta vingspetsar.

Om du ser en ängshök i din åker finns det tre viktiga saker att göra: Stanna, backa, ringa.

(Källa: länsstyrelsen)

Så jobbar vi med nyheter
Anna Sofia Hakeberg