Så blir nya militärområdet på Tofta

Planerna för det nya militärområdet på Tofta skjutfält börjar nu bli klara, och i februari nästa år tas första spadtaget. "Det är en investering på totalt 780 miljoner kronor".

20 maj 1916 16:01

Under fredagen träffades samtliga parter som är inblandade i återetableringen av Försvarsmakten på Gotland för att redovisa nuläget och diskutera de utmaningar man kan komma att möta under processen.

Enligt Fortifikationsverkets generaldirektör Urban Karlström har man nu kommit en bra bit i planeringen, och första spadtaget tas i februari nästa år. Därefter kommer det att gå fort med byggandet av lokaler, för redan följande höst startar man upp verksamheten på plats med de 160 fast anställda militärerna.

– De ska kunna bedriva all sin verksamhet här då, även om vissa av byggnaderna kommer att vara tillfälliga lösningar. Byggnationerna kommer sedan att pågå under flera år, och helt färdigställt räknar vi med att det ska vara år 2020, säger han, och fortsätter:

– Det här är första gången på decennier som Försvarsmakten bygger upp en ny garnison, så det här är verkligen ett trendbrott och en betydande investering på totalt 780 miljoner kronor.

Den nya garnisonen kommer att ligga på Tofta skjutfält drygt 500 meter väster om Toftavägen.

De 160 personerna som ska vara fast anställda kommer att börja sin utbildning under vecka 30 i år i Skövde. Efter ett års utbildning och deltagande i militära övningar är de sedan redo att påbörja sina tjänster på Gotland nästa år.

Enligt Stefan Pettersson, chef för stridsgrupp Gotland, är näst intill samtliga officerare rekryterade. Man har även sett en viss tillströmning i antalet ansökningar till soldattjänsterna.

– När det gäller officerarna är det 90 procent klart med rekryteringen. För ansökningarna har vi märkt av ett högre söktryck den senaste tiden, vilket kan ses som ett litet resultat av de kampanjer vi gjort. Det är dock fortfarande vissa tjänster som har relativt stora vakanser, så som personal till stridsvagnsfordonen och mekaniker, säger han.

Hur känns det för dig att stå här där garnisonen så småningom ska ligga?

– Det känns jättebra. Allt blir mer påtagligt när man kan projicera hur det kommer att bli och var saker kommer att ligga i verkligheten.

Även om det i dagsläget är långtifrån bestämt hur byggnaderna kommer att se ut kunde man redan på fredagen visa vissa anslag. Temat för utformningen är "kamouflage", då man vill få byggnaderna att smälta in i miljön.

– Byggnaderna har en väldigt spännande arkitektur, och det känns som en väldigt positivt ansats. Det här är en plats som kommer att få en oerhörd betydelse för det gotländska samhället, och det här känns som en väldigt bra plats att ha det på, säger stadsarkitekt Christian Hegardt.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg