Så går det med planerna på en arenahall i Fröjel

Den tyske ägaren bakom Fröjel resort vill bygga en arenahall i området. I våras kom ett positivt besked från byggnadsnämnden gällande den planerade hallen. "Absolut fortfarande positiv".

29 juni 2018 19:05

I mars lämnade byggnadsnämnden ett positivt planbesked gällande en ny arenahall i Fröjel. Beskedet innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan som möjliggör en arenahall på fastigheten. Allt ser ut att gå enligt planerna och just nu väntar Fröjel resort på besked från Region Gotland om vilka åtgärder som ska göras för att processen med detaljplanen ska kunna gå vidare.

– Regionen skulle återkomma till oss med en lista på saker som skulle göras, det handlar exempelvis om vatten- och avlopp, elektricitet, grannsamtycke och historiska värden. Det skulle vi få besked om innan sommaren men jag har inte hört något, säger Håkan Jonsson som är kontaktperson mellan regionen och Fröjel Resorts tyske ägare Karl Dengler.

Det är han som ligger bakom initiativet till en ny arenahall, och enligt ansökan så är det tänkt att byggnaden ska placeras i fastighetens södra del och med en parkering i norra delen. Enligt Alf Birkeland, som arrenderar och driver Fröjel Resort tillsammans med Anki Ahnén, kommer det planerade nybygget att vara lämpat för såväl idrott som konferenser och konserter. Vid det sistnämnda kommer arenahallen att ha en åskådarkapacitet på 500 till 600 sittande.

Karl Denglers intresse för att utveckla verksamheten i Fröjel är stort och han är beredd på att satsa med eget kapital.

– Han är absolut fortfarande positiv och väl medveten om att det här är en process som tar två till tre år, säger Håkan Jonsson.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth

Ämnen du kan följa