Så många fick a-kassa på Gotland

Något färre gotlänningar fick arbetslöshetsersättning under 2018 jämfört med 2017.

28 januari 2019 17:05

Totalt i Sverige fick nästan 224 000 personer arbetslöshetsersättning under förra året, visar statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Det är en marginell ökning jämfört med året innan.

På Gotland minskade antalet personer med a-kassa något under 2018. 1 243 personer på Gotland fick arbetslöshetsersättning under förra året, vilket motsvarar 2,1 procent av den arbetsföra befolkningen. 2017 var siffran 1 256.

Sett över en tioårsperiod har antalet personer med a-kassa minskat drastiskt på Gotland. 2008 hade 2 887 personer a-kassa på Gotland och siffran har successivt minskat för varje år, med undantag för 2013 då antalet tillfälligt ökade.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin