Så många gotländska ungdomar ska mönstra

Ungdomar födda 2001 kommer snart att få hem sina mönstringspapper. På Gotland handlar det om 498 personer som ska svara – den som låter bli riskerar vite.

6 mars 2019 12:59

Under den närmsta tiden kommer 252 killar och 246 tjejer födda 2001 att få besvara frågorna i mönstringsunderlaget.

– Det är ett brev med inloggningsuppgifter till en nätenkät som kommer hem. De ska besvaras, säger Per Andersen Helseth, pressombudsman vid Rekryteringsmyndigheten.

LÄS MER: Dubbelt så många kallas till mönstring

Totalt ska 95 000 ungdomar i Sverige svara på frågorna. Av dessa kallas sedan 13 000 till mönstring. I fjol var 28 procent av de som kallades till mönstring kvinnor.

– För gotlänningar innebär det att de får åka till Stockholm för att mönstra, säger Per Andersen Helseth.

De som bedöms ha bäst förutsättningar för att klara av värnpliktsutbildningen tas sedan ut till utbildning vid ett regemente.

– Den som är bäst lämpad för befattningen tas ut, det spelar alltså ingen roll var i landet man bor.

Försvaret behöver ta in 5 000 personer för att fylla sina utbildningsplatser. Personer som är födda tidigare än 2001 kan också anmäla sig till mönstring, dessa frivilliga kommer också att kunna besätta utbildningsplatserna.

LÄS MER: Nya styrkekrav i lumpen "kvinnor bättre än män"

De gotländska ungdomar som tas ut till värnpliktsutbildning i försvaret kommer att rycka in under sommaren och hösten 2020, alltså efter att de tagit studenten. Den som inte fyller i mönstringsunderlaget riskerar vite. Att utebli från mönstringen är straffbart. I fjol åtalades 75 unga för brott mot lagen om totalförsvarsplikt då de inte dykt upp på mönstringen.

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn