Så mycket olja är det kvar i vraket – just nu

Fartyget Finnbirch läcker fortfarande stora mängder olja. Kustbevakningen fortsätter tömma containern som just nu samlar in dieselolja från det läckande vraket.

26 januari 2019 15:27

Två besättningsmän omkom när fartyget förliste år 2006 på grund av en förskjutning i lasten ombord. Året efter anlitades ett brittiskt fartyg för att sanera oljan ombord, men eftersom vraket ligger lite snett på 82 meters djup, gick det inte att tömma all olja.

För drygt en månad sedan upptäckte kustbevakningen vid en rutinflygning att olja läckte ut från vraket. Sedan dess har man försökt stoppa läckan och har nu använt sig av en ganska okonventionell metod; man har placerat en upp-och-nervänd container ovanpå vraket och suger med hjälp av en slang upp oljan in i containers som töms regelbundet.

Vid den andra tömningen i onsdags hade man sugit upp 500 liter olja. Totalt räknar man med att fartyget har cirka 80 kubikmeter diselolja i lasten, skriver kustbevakningen i ett meddelande.

Pumpningen kommer att fortsätta till dess att fartyget inte längre räcker.

Så jobbar vi med nyheter
Liisa Aus