Så påverkar Arlas storsatsning Visbymejeriet

Mejerijätten Arlas styrelse har beslutat om rekordstora investeringar under 2018, både i Sverige och utomlands. Samtliga svenska anläggningar, däribland Visbymejeriet, får del av en satsning på 760 miljoner kronor.

1 februari 2018 08:30

Det står stilla på mejeriet när Gotlands Tidningar besöker anläggningen, samma dag som Arlas ledning skickat ut ett pressmeddelande om investeringsplanen för 2018. Men tystnaden, som enligt mejerichefen Magnus Dahlblom är ytterst ovanlig, beror inte på problem. Snarare är det tvärtom.

– Jag kom hit 2016, i ett skede när investeringsresan började. Och jag kom för att utveckla, inte avveckla, säger Magnus Dahlblom.

Under 2017 satsades 25 miljoner kronor på första etappen i ett byte av styrsystem för hela anläggningen. Arbetet beräknas vara klart vecka 8 och några veckor senare är det skarpt läge.

Visbymejeriet levererar nu för tiden mjölk, grädde och torrmjölk. Grädde, förpackad för konsumenter, gäller enbart ön. De stora mängderna grädde skummas av och körs till fastlandet. I retur kommer skummjölk från Götene.

– På så vis går inga bilar tomma och vi utnyttjar ledig kapacitet här för skummjölkspulver, som sen används i en mängd livsmedelsprodukter, kommenterar Magnus Dahlblom.

Det handlar om dryckesmjölk, barnmat, glass, yoghurt, choklad och bageriprodukter. Exporten är omfattande, bland annat till Kina. Och äter man pålägget Nutella från industrijätten Ferrero är det sannolikt mjölk från det gotländska mejeriet man får sig till livs.

Kommande investeringar i Visby handlar dels om nästa etapp av styrsystemet, dels om energisatsningar.

Thomas Karlström, huvudskyddsombud och med flera fackliga uppdrag för Livs, ser investeringarna för Gotlands del som att jobben på ön säkras:

– Visby hade redan en bra investeringsplan och mycket har gjorts den senaste tiden, med byte av styrsystem och energisatsningar.

Han tillägger att samarbetet med företaget kring arbetsmiljöfrågorna är mycket gott.

Anna Törnfelt, ordförande för LRF Gotland välkomnar Arlas beslut:

– Mjölkproduktionen är bland det viktigaste i de gröna näringarna på ön. Den sysselsätter 170 bönder och till det kommer transporter och industrijobb. Satsningen i hela landet är mycket positiv, säger hon.

Mats Ekström, mjölkbonde och ledamot i Arlas kretsråd tycker beskedet är glädjande:

– Det är ju en fördubbling av investeringarna jämfört med 2017. Samtidigt är det nödvändigt, för att inte Arla ska halka efter sina konkurrenter i Europa. 760 miljoner låter väldigt mycket och det är en respektabel summa, men man ska också betänka att koncernen omsätter cirka 100 miljarder, varav 15-16 miljarder i Sverige.

Han noterar också att de kommande investeringarna i Danmark är ungefär tre gånger så stora som i Sverige, till följd av en växande dansk mjölkproduktion.

Specialister på torrmjölk

Arlas Visbymejeri uppfördes 1984. Från början producerade anläggningen mjölk, pulver, filmjölk och smör. 2003 installerades en ny indunstare och torrmjölksproduktionen ökade. 2014 upphörde produktionen av filmjölk och smör. 2016 började man etikettera förpackningar med ”gotlandsmjölk”. 2017 påbörjades arbetet med att byta mejeriets styrsystem och 25 miljoner investerades. Nu väntar ytterligare satsningar. 55 personer arbetar på mejeriet, varav 7 kvinnor. 42 i personalen är kollektivanställda. Invägningen det senaste året var 140 miljoner kilo. Omsätttningen är cirka 500 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa