Så ska Gotland minska koldioxidutsläppen

Regeringen tänker satsa för att få ner industrins utsläpp av koldioxid, och pekar särskilt ut Cementa i Slite som en anläggning där insatser behövs.

8 september 2017 11:35

Fabriken i Slite är den näst största källan till utsläpp av koldioxid i Sverige. Förra året släppte anläggningen ut drygt 1,7 miljoner ton koldioxid, uppger miljötidningen Svensk Natur som redovisar siffror från Naturvårdsverket. Bara Lukabs kraftvärmeverk i Luleå, som använder gas från SSAB:s stålverk, släpper ut mer.

Utsläppen måste minska om Sverige ska nå det klimatmål riksdagen antog i juni. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

För att klara det lanserades nyligen Industriklivet, en satsning liknande Klimatklivet men riktad mot svensk basindustri. Regeringen är beredd att satsa 300 miljoner kronor om året ända till 2040, total drygt sex miljarder kronor.

Cementas vd Magnus Ohlsson är en av de företagsledare som träffat miljöminister Isabella Lövin för att diskutera tänkbara lösningar.

– Det var ett bra samtal. Vi framförde våra synpunkter och pekade på de stora tekniksprång som industrin behöver ta för att nå målen, säger han.

Redan innan Industriklivet lanserades hade Cementa en egen vision om att vara klimatneutralt till 2030. Vid fabriken i Slite har utsläppen av koldioxid de senaste 15 åren minskat med en femtedel, bland annat genom att elda med alternativa bränslen.

Cementa arbetar nu på olika håll med nya åtgärder. I Norge har bolaget fått 100 miljoner kronor till ett projekt om koldioxidavskiljning. I Degerhamn görs försök med att använda koldioxid i produktion av alger som kan användas för framställning av biobränsle.

– I Slite arbetar vi med att ersätta kalksten med restprodukter från annat håll, slagg till exempel, säger fabrikens miljöchef Kerstin Nyberg.

För att nå klimatmålet krävs dock forskning och ny teknik. Vattenfall och Cementa har nyligen påbörjat en förstudie om hur cementtillverkningen kan elektrifieras så att produktionen kan bli mer klimatneutral.

– För att bli helt klimatneutral krävs dock lagring av koldioxid. Häften av utsläppen är kemiska processer från kalkstenen vid tillverkningen, och det löser vi inte med att byta energikälla, säger Magnus Ohlsson och tillägger:

– Till de här större forskningssatsningarna är det bra om industrin får stöd.

Magnus Ohlsson ser gärna att de första insatserna görs i Slite.

– Utsläppen är störst där eftersom det är vår största fabrik, säger han.

Utsläpp av koldioxid

De fem största utsläppskällorna av fossil koldioxid 2016:

Luleå kraftvärmeverk, Luleå, 1,79 miljoner ton.

Cementa Slite, Gotland, 1,74 miljoner ton.

SSAB, Luleå, 1,51 miljoner ton.

SSAB, Oxelösund, 1,50 miljoner ton.

Premraff, Lysekil, 1,43 miljoner ton.

Källa: Svensk Natur

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino