Så svarar Cementa på synpunkterna

På måndagen lämnade Cementa in svaren på de synpunkter som kommit in på bolagets ansökan om brytning vid File hajdar. Beräkningar som gjorts om Tingstäde träsk visar att vattentäkten bara påverkas marginellt av fortsatt brytning.

18 februari 2019 15:44

Nu är det upp till Mark- och miljödomstolen att besluta om Cementa får utöka sin täkt i Slite och fortsätta bryta till 2041. Företaget har beskrivit ett nej som slutet för verksamheten på östra Gotland.

Länsstyrelsen har avstyrkt ansökan med hänvisning till att den planerade verksamheten försämrar möjligheterna till fortsatt grundvattenuttag i Slite och är en risk för Tingstäde träsk som vattentäkt.

LÄS MER: Cementa: "Avgörande för vår fortsatta existens"

I sin komplettering presenterar Cementa beräkningar som motsäger detta. Bland annat slår man fast att en utvidgning av täkten som mest kan leda till en minskning med 8 000 kubikmeter per år genom sin påverkan av grundvattenförhållandena. Det jämförs med den årliga naturliga avdunstningen på drygt 2 770 000 kubikmeter.

– Hydrologin hänger ihop med berggrunden. Vi har utredningar som sträcker sig tillbaka till 1940-talet och en kunskap som byggts upp under lång tid. Vi känner oss trygga, säger Jon Hallgren, miljöingenjör vid Cementa.

I korthet visar företagets beräkningar att bottenförhållandena i Tingstäde träsk är sådana att sjön påverkas mer av nederbörd än av tillflöden ur grundvattnet. Ren avdunstning, ån, ytnära grundvatten och uttagen till kommunalt vatten ska vara den största orsaken till att vattennivån sjunker.

LÄS MER: KALKBRYTNINGEN: Regionen säger ja, på två villkor

Region Gotland har sagt ja till ansökan, under förutsättning att utbyggnaden av brottet inte påverkar vattenförsörjningen. Ansökan omfattar tusentals sidor.

Det gäller ansökan

Cementa har ansökt hos mark- och miljödomstolen om tillstånd för befintlig och utökad täktverksamhet vid File hajdar och Västra brottet på nordöstra Gotland. Den planerade täktverksamheten skulle innebära en utökning med totalt 46 hektar.

Vid täkten i File hajdar vill företaget också bryta djupare än tidigare. Ansökan gäller ett uttag på 3,8 miljoner ton kalksten per år under tjugo år.

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn

Ämnen du kan följa