Så vill gotlänningarna förbättra Visby hamn

Helagotland.se har tidigare rapporterat om planerna kring inre hamnen i Visby. Nu har Region Gotland släppt en rapport med resultatet av den enkätundersökning som gjorts, där allmänheten fått ha synpunkter på hur platsen kan bli bättre.

10 maj 2019 15:20

Mer grönska, bättre belysning och förbättrad vattenkontakt är några av de saker som Visbyborna är överens om, när det kommer till hur inre hamnen ska utvecklas. Det har en enkätundersökning med 350 deltagare visat och Sara Lindh, planarkitekt på Region Gotland menar att projektet har fått vind i seglen. Utöver enkäten har regionen också använt sig av en mängd fokusgrupper.

– Den här förstudien har varit rolig att göra och det har gått väldigt lätt eftersom att många som deltog verkar dela syn på hur inre hamnen kan bli en mer attraktiv plats. Man ser tydliga tendenser och vi känner att vi har fått en väldigt tydlig riktning, säger Sara Lindh.

Att öka trafiksäkerheten, göra platsen bekvämare för fotgängare och cyklister samt göra platsen mer attraktiv året runt är fler punkter som lyftes fram i rapporten från Region Gotland. Det råder dock delade meningar om hur silobyggnaden ska användas men många ser gärna att klätterverksamheten får vara kvar, helst i kombination med annan verksamhet som kafé eller andra aktiviteter. Det första planerande skedet i projektet väntas vara färdigt till sommaren och till hösten kommer förhoppningsvis nästa skede påbörjas. Till dess kommer det att presenteras ett mer konkret förslag från regionen.

Så jobbar vi med nyheter
Alexander Hannervall