Sanering för miljoner väntar i kvarteret

En före detta skrotgård i östra Visby är kraftigt förorenad, bland annat med miljögiftet PCB. Länsstyrelsen har lyft tomterna till högsta riskklass.

30 november 2019 12:54

Det så kallade Takplåtenområdet omfattar fyra tomter på Österbyområdet i Visby. Sedan 1960-talet har där bedrivits mottagning och bearbetning av skrot. Flera markundersökningar har gjorts och en rad föroreningar har uppdagats. Det rör sig om metaller, främst bly och petroleum­ämnen. Området har fått riskklass 1 av länsstyrelsen då det numera ligger inom primärt vattenskyddsområde. Enligt konsultföretaget Pentacon kommer det att kosta omkring 3,5 miljoner kronor att sanera tomten. Det blir staten, två företag och en tomträttsinnehavare som får betala. Marken ska saneras genom att jordmassor grävs bort och ersätts med schaktmassor.

Så jobbar vi med nyheter