SATSNING: Nu övervakas Visbys centrum av kameror

Polisen övervakar Östercentrum och Stora torget med hopp om ökad upplevd trygghet och större chans till lagföring av kriminella.

16 september 2019 17:39

Sedan Almedalsveckan i år sitter sammanlagt tre av polisens övervakningskameror kvar i centrala Visby. Två av kamerorna sitter längs gångsstråket på Östercentrum och en sitter på Stora torget.

– Kamerorna har satts upp på ett 90-dagarsbeslut vilket innebär att vi inte behöver tillstånd från annan än oss själva. Dock är tanken nu att kamerorna ska sitta ända fram till årsskiftet och sedan förhoppningsvis få vara kvar efter det, säger Conny Johansson, kommunpolis. 

Den upplevda tryggheten bland besökare och butikspersonal på Östercentrum menar Conny har blivit bättre på senare tid. Men han poängterar också att det inte enbart är kamerornas förtjänst.

– På flera platser i landet slår man fast att kameraövervakning i sig inte ger speciellt mycket trygghetskänsla. Det måste göras mer, exempelvis som att väktarna finns synliga hela dagarna. Det kan också handla om att man ökar belysning och målar i ljusare färger. 

Att kamerorna hamnat på just Östercentrum och Stora torget beror på att områdena är utsatta för en mängd olika typer av brott. Kamerorna vid Östercentrum kommer vara igång dygnet runt medan den vid Stora torget främst kommer vara aktiv kvällar och helger. 

– Vi delar upp det i fyra kategorier: trafik-, narkotika-, vålds- och mängdbrott. Vi kan se att alla kategorierna förekommer på de här två platserna. Förhoppningsvis ger kamerorna oss en hjälp i att utreda brott som begåtts så vi kan lagföra fler kriminella. 

På frågan om hur kamerorna påverkar den personliga integriteten hos besökare i Visby menar Conny Johansson att det inte längre är en lika stor oro som tidigare. 

– I en tid där man som privatperson finns i det offentliga så pass mycket via smartphones och sociala medier verkar det som att kameraövervakning på stan inte längre oroar utan fungerar mer betryggande. Men det innebär inte att vi slentrianmässigt kan sätta upp kameror hur som helst. Det är fortfarande en åtgärd som måste motiveras ordentligt.

Magnus Olsson, verksamhetsledare på Visby centrum AB, är också övertygad om att kameraövervakningen är något som gör Visby gott.

– Det blir ju lätt stökigt på kvällar och nätter i centrum, tillsätter man lite alkohol blir det ofta inte bättre. Kamerorna kan förhoppningsvis hjälpa polisen med utredningarna. Och som man brukar säga: Har man inte gjort något fel behöver man inte heller oroa sig. 

 

Så jobbar vi med nyheter
Emil Karlsson