Skadliga ämnen hittade i Visbys dagvatten

Det dagvatten som leds till Visby vattenfall och till utrinningen vid Kruttornet har för höga halter av en rad skadliga ämnen. Det här konstaterar Region Gotland och länsstyrelsen efter en screening som de gjort.

7 mars 2017 11:25

Under 2015 tog Region Gotland fem stickprov på dagvatten vid Vattenfallet och Kruttornet i Visby. Analysen finansierades och har sammanställts av länsstyrelsen.

Enligt ett pressmeddelande från länsstyrelsen visar analysen att en rad rikt- eller gränsvärden överskrids för flera skadliga ämnen. När det gäller vattenfallet innehöll de proverna för höga halter av PAH, fosfor, koppar, kväve, vanadin och zink. PAH:er, är en grupp föreningar med många hälso- och miljöskadliga effekter. Dagvattnet som rinner ut vid Kruttornet hade för höga halter av kväve.

Vattnet vid både vattenfallet och Kruttornet rinner direkt ut i Östersjön.

Dagvattennätet vid vattenfallet innehåller flera trafikerade områden och industriella verksamheter. Det kan vara orsaken till att det vattnet är mer förorenat.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Sofia Hakeberg