Skolor försöker minska trängseln i matsalar

På Solbergaskolan äter som mest 200 elever samtidigt i matsalen. För allmänna sammankomster gäller förbud att samlas fler än 50 personer åt gången, men reglerna gäller inte exempelvis verksamhet i landets grundskolor.

30 mars 2020 11:45

I skolornas matsalar samlas många elever och personal samtidigt på en begränsad yta. Från och med söndag 29 mars är det förbjudet för mer än 50 personer att samlas vid allmänna sammankomster, men förbudet gäller inte exempelvis skolverksamhet.

Kerstin Andersson, rektor för Solbergaskolan där det går cirka 760 elever, berättar att man försöker minska risken för smittspridning i både lektionssalar och matsalen genom att sprida ut och hålla större avstånd mellan personer. Men några direktiv att införa större förändringar har man inte fått.

I matsalen har man infört nya rutiner. Sedan några veckor tillbaka måste alla tvätta händerna innan man går in i matsalen.

– Vi försöker också glesa ut lite i matsalen. Vi har tejpat markeringar på golvet så att man inte ska stå nära varandra i kön och vi håller koll att det inte blir trängsel. Vi har gjort om så att man tar mat på fyra olika ställen i matsalen, berättar Kerstin Andersson.

Markeringarna på golvet håller ett avstånd på två meter mellan dem som köar.

– Men sedan sitter man ju ändå ganska nära varandra vid matborden, konstaterar hon.

I Solbergaskolans matsal äter som mest cirka 200 elever samtidigt. Förutom att man försöker minska trängseln vid köbildning görs i dagsläget inga förändringar när det gäller hur många elever som äter lunch samtidigt.

– Det var ändå väldigt glest i matsalen förra veckan. Men om det kommer nya direktiv från serviceförvaltningen så anpassar vi oss efter det, säger Kerstin Andersson.

Frånvaron bland både elever och personal har minskat sedan toppen för cirka två veckor sedan. På måndagsmorgonen var det ett 90-tal elever som sjukanmält sig.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin