Spektakulär flytt lockar regionen

Den spektakulära flytten av Kiruna väcker intresse på Gotland. I februari reser en delegation från regionledningen till den norrbottniska gruvstaden.

31 januari 2018 10:55

Det hela började för 15 år sedan då LKAB slog larm om att sprickbildningen från deras gruvbrytning spred sig snabbare än beräknat. Året efter beslutade Kiruna kommun att staden skulle flyttas.

2014 påbörjades bygget av en ny stadskärna, tre kilometer öster om den nuvarande. 6 000 personer boende i den nuvarande stadskärnan samt 1 000 arbetsplatser måste flytta.

I mitten av februari reser en grupp från Gotland till Kiruna för studiebesök. I gruppen ingår Eva Nypelius (C), regionråd i opposition, Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande, Anders Lindholm, exploateringsstrateg och Peter Lindvall, regiondirektör.

– Omvärldsbevakning är en viktig del av vår verksamhet. Att träffa och utbyta erfarenheter med andra kommuner, regioner och landsting är en central del i vårt utvecklingsarbete, kommenterar Peter Lindvall för GT.

Delegationen ska bland andra träffa kommunalråd och kommunchefen, samt representanter för stadsutvecklingen.

– Kiruna är en spännande stad som just nu är mitt i en flytt på grund av gruvnäringen. En del av vårt besök kommer därför att handla om stadsutveckling och stadsomvandling, men även besöksnäring och integration, säger Peter Lindvall.

Man kan som en parentes konstatera att det ur ett historiskt perspektiv knappast saknats djärva flyttplaner på Gotland heller. När Sverige under 1600-talet var en stormakt kunde Östersjön närmast betraktas som ett svenskt innanhav. Visbys storhetstid under Hansan var sedan länge förbi, men Gotland hade ett viktigt strategiskt läge för den svenska stormakten. Den östra sidan av ön behövde förstärkas.

Karl Gustav, kusin med drottning Kristina, hade fått Gotland i förläning. Han bestämde att Visby stadsmur, viktiga byggnader samt stadens befolkning skulle flyttas till Slite, som hade en bättre hamn och som behövde skyddas mot fienden i öst. De planerna blev som bekant aldrig verklighet.

Men bakgrunden till besöket i Kiruna är inte fullt så dramatiskt.Region Gotland arbetar för närvarande med utvecklingen av den inre hamnen i Visby, Visborg samt Östercentrum.– Exploateringsfrågor står högt på vår agenda under 2018. Som alltid vid utbyten hoppas vi få förmedla våra erfarenheter och samtidigt ta del av deras, säger Peter Lindvall.

KIRUNA

Kiruna kommun har 23 000 invånare. Av dem bor 18 000 i staden Kiruna, som grundades år 1900. Kommunen är Sveriges största och täcker lika stor yta som länen Skåne, Halland och Blekinge tillsammans. Den nya centrumkärnan omfattar tio kvarter som ska rymma stadshus, torg, stadspark, kontor, skolor, bostäder, simhall, kulturcentrum, hotell och handel.

Källa: Kiruna.se

Så jobbar vi med nyheter
Mikael Carlson

Ämnen du kan följa