STENSKOGAR "Vi river 100 stentorn i veckan"

Trots förbud byggs allt fler stentorn längs kusten och tillsynsmännen på Fårö tvingas flytta över ett ton stenar per sommar. "Vi vågar inte plocka ner dem på dagtid nu längre för att kommer folk och skäller på oss."

5 augusti 2017 08:53

Enligt naturreservatens föreskrifter får man inte ”förflytta eller bortföra block, sten eller fossil”. Trots detta tornar flera "stenskogar" upp sig längs Gotlands och Fårös kust.

– För varje stentorn som byggs flyttas stenar runt och strandvallarna ändrar skepnad. Klapperstenars formation och placering har fått sin plats av naturen och naturreservaten här har instiftas på grund av de här unika miljöerna. En omrörd struktur kan förstöra den upplevelsen, säger tillsynsmannen Anders Ruthström, vars arbetsuppgifter bland annat innefattar att återställa de skyddade områden på Fårö.

När strandbesökare bygger torn med klapperstenarna ändras den annars grå, ödsliga miljön. Stenarna är ljusa på undersidan och om de inte läggs tillbaka med "rätt" sida uppåt blir stränderna fläckiga – och den ursprungliga miljön förstörs.

– Det är arbetskrävande att plocka ner de här tornen. De är mellan 30 centimeter och en och en halv meter höga – och vi plockar ner ett hundratal torn i veckan, så det handlar om minst 800 stentorn per säsong. Det är ju inte bara barn som bygger de här tornen. Vissa stenblock kan väga en 30-40 kilo och det blir nog sammanlagt minst ett ton sten som jag och min kollega flyttar på en sommar, säger han.

– Det är upplevelsen som förtas – inte naturen som påverkas – när de här stentornen byggs. Jag kan förstå att det är en rolig sysselsättning och att folk tycker att det är fint. Speciellt om man själv har byggt tornen. Men de här områdena är skyddade och ska bevaras i sina naturliga tillstånd. Dessutom medför de högre tornen skaderisk för barn och hundar som leker i området och kan få rasande stenhögar över sig, berättar Anna-Lena Fritz, enhetschef Naturvårdsenheten på länsstyrelsen Gotland.

Stentornen plockas ner varje dag. Arbetet sker under sena kvällar och tidiga mornar på grund av att tillsynsmännen möter mycket ilska från de som byggt tornen under dagtid.

– När någon väl börjar bygga så eskalerar det snabbt och plötsligt bygger fler och fler. Folk på stranden tycker ofta att tornen är fina och de kan bli riktigt förbannade när vi plockar ner dem. Vi vågar inte ta ner dem på dagtid nu längre för att det kommer folk och skäller på oss – trots att det finns förbudsskyltar uppsatta i områdena. Men vi hoppas att en satsning på bättre skyltning inför nästa säsong ska råda bot på problemet, säger Anders Ruthström.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa