Gotland är ett av de län som har flest hjärtstartare per invånare. Delvis tack vare "Hjärtat slår för Gotland", ett projekt som inleddes 2009 för att placera ut hjärtstartare runt om på ön.

2009 fanns endast fyra maskiner på Gotland, nu är motsvarande siffra närmare 300.

– Fler än 3 500 personer på Gotland är nu utbildade i hjärt- och lungräddning och utbildningarna fortgår. Det har räddat liv, säger ambulanssjuksköterskan Henrik Swedborg.

Artikelbild

| Henrik Swedborg och David Fredman.

En positiv utveckling som har föranlett att David Fredman nu genomför en studie med Gotland som informationsbas, som en del av sitt avhandlingsarbete. David Fredman är doktorand vid Karolinska Institutet och ingår i forskargruppen Hjärtstoppscentrum vid Södersjukhuset.

– Avhandlingen har fokus på logistiken för att öka användningen av hjärtstartare, så att investeringen blir bättre använd, berättar David Fredman.

Sedan åtta år tillbaka finns ett hjärtstartarregister i Sverige, som dock inte är heltäckande.

Av de närmare 300 hjärtstartarna på Gotland var det exempelvis bara 124 stycken som gick att finna i registret.

Artikelbild

– Det jag gör är en genomlysning på hur många apparater det finns, hur fördelningen är i länen, var de finns placerade och så vidare, säger David Fredman och fortsätter:

– Sedan borde alla apparater finnas med i registret. Det finns flera möjliga anledningar till att det inte är så. Jag vet att det exempelvis är många innehavare som inte vet att registret finns, säger David Fredman.

Under arbetets gång har Fredman slagits av att apparaterna inte alltid är funktionsdugliga.

– Det är en fråga som måste lyftas. Varenda apparat som inte har ett fungerande batteri eller utgångna elektroder när den behöver användas är en katastrof.

Batterierna och elektroderna behöver bytas med jämna mellanrum.

– Investeringen i en hjärtstartare är närmast meningslös om den inte är funktionsduglig i ett skarpt läge. Det ger en falsk säkerhet att se apparaterna hängandes på väggen om de inte fungerar. Det är oroväckande många som inte har förstått vilket åtagande man har när man köper apparaten.

I dagarna genomför Fredman med hjälp av Henrik Swedborg en rundringning till de som har en hjärtstartare.

– Hela syftet är att aktivera och engagera de som innehar apparaterna, att de måste komma på att de måste ta ett ansvar. Sedan hoppas jag i långa loppet att hjärtstartarregistret omformas så att registret går ut med påminnelser när det är dags att byta batteri, säger David Fredman.