Tofta skjutfält stängt för allmänheten – för gott?

Sedan en tid tillbaka har Tofta skjutfält enligt Försvarsmaktens hemsida "permanent tillträdesförbud". Kommer skjutfältet att öppnas för allmänheten igen?

22 februari 2017 09:55

För många gotlänningar har Tofta skjutfält de senaste åren alltmer blivit ett besöksmål och en plats för rekreation, under vissa tider på året. Men nu dyker frågan upp om det är slut med det, efter att försvaret på sin hemsida skriver att skjutfältet har "permanent tillträdesförbud".

Sedan den 9 december har skjutfältet varit avstängt, berättar Robert Östergren, ställföreträdande skjutfältschef.

– Skjutfältet är ett skyddsobjekt under den tid det är avstängt. Att stänga fältet är beslut som tas av Amfibieregementet, och det är helt enkelt för att skydda tredje man från fara. Verksamheten pågår på skjutfältet dygnet runt nu, säger han till Helagotland.se.

Orden "permanent tillträdesförbud tills vidare" kan väcka tanken att skjutfältet aldrig mer kommer att öppnas, men enligt Gotlandsgruppens chef Hans Håkansson är det inte så.

– Att det står permanent stängt handlar helt enkelt om att det inte går att säga när skjutfältet kan öppnas igen, säger han.

Försvarets verksamhet på skjutfältet är alltså i full gång och under 2017 har man också planerat byggstart för den nya garnisonen, även om den tycks bli uppskjuten på grund av bland annat överklaganden.

LÄS ÄVEN: Byggstarten på skjutfältet dröjer (GA Plus)

– Övningar pågår i princip dagligen nu, så även om det är någon enstaka dag utan övning så kan man inte öppna skjutfältet hur som helst, det är bommar som ska låsas upp och så vidare, säger Hans Håkansson.

För att ytterligare hålla allmänheten borta kommer det nya garnisonsområdet så småningom att stängslas in.

LÄS ÄVEN: Nya Toftagarnisonen blir kraftigt försenad (GT Plus)

Amfibieregementet som ansvarar för Tofta skjutfält har från centralt håll gett ett skriftligt svar om att Tofta skjutfält är stängt. Där skriver man att det nuvarande tillträdesförbudet troligtvis kommer att gälla fram till juni eller juli, och att fältet väntas kunna öppnas för allmänheten under sommaren. Amfibieregementet undersöker också möjligheterna att genomföra verksamhet så att tillträdesförbudet kan minskas, vilket också kan ge luckor under våren för att öppna fältet.

Hur ofta och länge Tofta skjutfält kommer att vara öppet för allmänheten i framtiden är dock en fråga som ingen verkar kunna svara på i nuläget.

– Det handlar helt om vilken verksamhet det kommer att bli där i slutändan, säger Robert Östergren.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson