Torsk ger svar om Hitlers stridsgas

Torsk och flundror fiskade utanför Gotland ska ge svaret på om dumpade kemiska stridsmedel riskerar att förgifta oss. Svaren väntas komma i höst.

10 juli 2019 20:33

Under de senaste veckorna har fiskar fångade i Gotlandsdjupet legat nedfrysta. De ska nu undersökas av ett finskt forskningsinstitut för att ge svaret på frågan om hur kemiska stridsmedel som dumpades efter andra världskriget påverkar havsmiljön.

– Det är framför allt senapsgas som hittades i militära lager som dumpats i Gotlandsdjupet, säger Fredrik Lindgren, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning på Havs- och vattenmyndigheten.

Vapnen kommer från de områden som ockuperades av Sovjetunionen och de dumpades 1946 och 1947. Det handlar framför allt om bomber med senapsgas som sänkts i området. Låga halter av stridsmedel och arsenik har uppmätts i sediment och fisk under årens lopp.

– Vi vet inte hur detta påverkar fisken, men de nivåer som uppmätts är i så låga koncentrationer att det inte är farligt för mänsklig konsumtion. Däremot är ju inte kemiska stridsmedel något som ska finnas i vår matfisk och inte i den marina miljön överhuvudtaget, säger Fredrik Lindgren.

Pengarna till undersökningen kommer från de 25 miljoner kronor som årligen avsätts för sanering av vrak.

– Jag tycker nog att vi borde kontrollera det här kontinuerligt. Så att vi får en bild av hur det påverkar djurlivet, säger Fredrik Lindgren.

Han betonar att det finns många hot mot Östersjön och att de kemiska stridsmedel som dumpats utanför Gotland inte är det största.

Svaren från undersökningen väntas komma inom fyra till sex månader.

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn Sofie Regnander