Trots larm om personalbrist – hög andel vårdpersonal

Gotland har flest barnmorskor per invånare i landet, och trots den rapporterade bristen ligger Gotland även bra till när det gäller tandläkare. "Vi har mer resurser på grund av ö-läget".

4 mars 2019 06:40

Socialstyrelsen har gjort en bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal inom tandvård, hälso- och sjukvård. I rapporten når Socialstyrelsen slutsatsen att det råder brist i nästan alla regioner i landet på sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och psykologer. Detta gäller dock inte i lika hög utsträckning på Gotland, visar rapporten.

På Gotland finns flest barnmorskor per kvinna i fertil ålder, drygt 500 per 100 000 invånare.

– Vi har mer resurser på grund av ö-läget. Ta till exempel förlossningen, med så få invånare hade vi egentligen inte haft en förlossningsavdelning, säger Nina Ljung, HR-chef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Region Gotland.

Gotland ligger även i topp bland flera specialistläkarinriktningar, till exempel inom kirurgi, barn- och ungdomspsykiatri och gynekologi.

– Vi måste gardera eftersom vi inte kan skicka patienter vidare någon annanstans. Däremot finns ibland bara en läkare inom vissa specialiteter, vilket gör att det blir sårbart, säger Nina Ljung.

GA har vid flera tillfällen rapporterat om öns tandläkarbrist. Socialstyrelsens rapport visar nu att Gotland har lika många tandläkare per invånare som rikssnittet, men att det råder brist på tandhygienister. Enligt tandvårdschefen Göran Gynther finns det tandläkare så att det räcker, de är bara ojämnt fördelade över landet.

– Det är ett överskott i storstäderna och för få i norra delen av landet. På Gotland saknar vi några tandläkare men inte allt för många. Det handlar om att vi använder resurserna på ett felaktigt sätt. Vi behöver fokusera på att behandla de som behöver vård mest, säger han.

Enligt rapporten ligger Gotland i topp när det gäller totala antalet läkare, då räknas även ST-läkare in. Däremot har Gotland lägst antal specialistläkare inom allmänmedicin i landet. Den bilden bekräftar Nina Ljung.

– Så ser det ut i hela Sverige. Tittar man på AT- och ST-läkare så tar vi in fler än vi behöver göra utifrån vårt befolkningsunderlag. Det är en klar strategi vi har för att få en bra försörjning, säger hon.

Från Gotlands håll bedöms det råda brist inom tolv yrken. Förutom bristen på specialistläkare inom allmänmedicin är det bristen på sjuksköterskor som är mest akut, enligt Nina Ljung.

– Vi har stor brist på operationssjuksköterskor, distriktssköterskor och psykiatrisjuksköterskor. Det absolut största bristen är på sjuksköterskor som arbetar natt.

Vårdpersonal Gotland

Gotland är länet med flest naprapater per 100 000 invånare.

Har ungefär lika stort antal psykologer som rikssnittet, men det är brist på psykoterapeuter.

Ligger över rikssnittet när det gäller antal sjuksköterskor, men brist på flera inriktningar inom specialistsjuksköterskeyrket.

Ligger i topp när det gäller antal läkare per invånare.

Flest antal specialistläkare per invånare inom kirurgi, obstetrik och gynekologi, öron-, näsa- och hals, infektionssjukdomar och barn- och ungdomspsykiatri.

Källa: Socialstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
Cecilia Thomsson