Tummen upp för utmaning om bad

Förberedelserna för att upphandla driften av Solbergabadet och Hemsebadet ska fortsätta. Det anser regionstyrelsens arbetsutskott.

8 april 2020 20:30

Regionstyrelseförvaltningens förslag var att säga nej till utmaningen från Fair Utveckling AB, som driver flera bad på fastlandet och som vill etablera sig på Gotland. Ett nej motiverades med att mycket är oklart i nuläget. En förstudie om nytt badhus i Visby är under arbete, samtidigt som renoveringen av Hemsebadet är uppskjuten till 2021.

– Anläggningsstrategin ska presenteras före sommaren, och då bör förutsättningarna klarna. Utifrån det kan vi gå vidare och förbereda en upphandling. Vi har inte satt någon tid när en upphandling ska vara klar, men vi kan ta fram underlag för hur processen ska gå till, säger Jesper Skalberg Karlsson (M).

Så jobbar vi med nyheter
(GA)