Tusentals har nåtts av vårdens vädjande film

I en film på Facebook uppmanar personal på Visby lasarett fastlänningar att stanna hemma. "Några har blivit provocerade, det kan jag förstå. Vi är också frustrerade", säger initiativtagaren Anne Garland.

27 mars 2020 20:40

"Vi går till jobbet för att hjälpa er. Ni stannar hemma för att hjälpa oss, även när hemma är på fastlandet."

Det var budskapet i den film som spreds i sociala medier under torsdagen.

– Det här är ett privat ställningstagande. Budskapet kommer från oss på golvet till er utan några filter emellan, säger initiativtagaren, tillika överläkaren, Anne Garland.

 

En av personerna som syns i klippet är infektions- och lungläkaren Sture Persson.

– Jag tycker att det är självklart att man följer de råd man gett sedan tidigare, det vill säga håll avstånd, stanna hemma och avstå från resor. Resa ger en ökad risk både för dig själv och andra, säger han.

I skrivande stund har klippet delats över 2 000 gånger och setts av långt fler än så.

– Är det så? Vad bra! säger Sture Persson, som själv inte använder sociala medier.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Några har blivit provocerade, det kan jag förstå. Vi är alla frustrerade, jag har själv sommarstuga i Stockholms skärgård som jag längtar till, men vi kommer inte att åka dit av smittskyddsskäl, säger Anne Garland.

– Mina tre barn kommer inte att komma hem i påsk av samma skäl, säger Sture Persson.

 

Under torsdagen meddelade smittskyddsläkare Maria Amér att Gotland har två covid-19-patienter som är inlagda för vård.

– I och med det blir det mer att göra, allt tar längre tid på grund av klädombytena. Just nu jobbar jag lite mer än hundra procent, säger Sture Persson.

För att möta upp det ökade trycket har man på Visby lasarett bland annat förstärkt med en "covid-19-telefon" dit vårdpersonal kan ringa och ställa frågor, och de har även utökat jourlinjen på helgerna.

– Som det ser ut nu har vi personal så det räcker. Men det är lite stressigt. Det kommer otroligt mycket frågor, säger Sture Persson.

På Gotland finns en ambulanshelikopter som kan transportera patienter till sjukhus på fastlandet. Men att få till den evakueringen är inte helt enkelt, påpekar Anne Garland.

– Det är väldigt svårt att få till det rent logistiskt. Vi har en begränsad möjlighet att transportera patienterna, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
Malin Stenström