Två alternativ för vårdcentralen i Klinte

Under måndagskvällen höll Region Gotland och föreningen Klintetraktens framtid ett öppet möte i Klintehamn gällande ortens vårdcentral där man länge har haft problem med läkarbrist.

4 april 2017 10:45

Under mötet presenterades två möjliga alternativ, ett där vårdcentralen fortsättningsvis drivs i regionens egen regi och ett alternativ där det privatägda företaget Unicare från Hansahälsan i Visby tar över driften i form av en filial till verksamheten i Visby. Om vårdcentralen ska drivas av regionen innebär det att förutsättningarna kommer att vara ungefär som de är i dag då det inte finns läkare på plats men med en barnavårdscentral. Om Unicare tar över kommer det att finnas två läkare på plats men öppettiderna begränsas till mellan klockan 9 och 14.

– Det är klart att det finns ett intresse för ett alternativ med läkarbemanning, men att satsa på en privat vårdfilial är osäkert på längre tid, säger Lars Bjurström från Klintetraktens framtid.

Om regionen ska sköta driften av vårdcentralen kommer den att liksom i dag var en filial till vårdcentralen i Hemse. Eftersom det inte gått att rekrytera läkare i till Klintehamn har man sedan en tid prövat distanskonsultation med läkare i ett videorum på vårdcentralen i Klintehamn.

– Fördelen med det är att en sjuksköterska kan vara med, det tror jag kan vara ett alternativ men om det är ett bra alternativ eller inte, det vet jag inte, säger Lars Bjurström.

Även hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan de Maecker (MP) var på plats i Klintehamn under mötet.

– Det har för oss politiker känts angeläget att få in folks tankar kring det här, säger han.

Den 20 april ska politikerna ta beslut om vilket av de två alternativen man ska välja.

– Det är bra att det blir ett avslut även om jag inte tycker att det finns ett tillräckligt underlag för ett beslut men jag tror att vi får acceptera att det underlag vi har är det som gäller, säger Lars Bjurström.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth