Tvingas till längre skoldagar efter regionens bussmiss

Eleverna i årskurs 5 och 6 på Västerhejde skola kommer att få längre skoldagar under våren. Detta på grund av att barnen till följd av en planeringsmiss av regionen fått för få undervisningstimmar. "Olyckligt", säger grundskolechefen.

12 januari 2019 07:25

Bakgrunden till de saknade undervisningstimmarna är att eleverna på Västerhejde skola, på skoltid, bussats från Västerhejde till skolor i Visby under vår- och höstterminen 2018. Anledningen har dels varit renoveringen av skolan samt att det periodvis saknats lärare i vissa ämnen. Detta frekventa bussåkande har ställt till det en del för schemaläggarna inom regionen.

– Det var schemaläggningen i kombination med skolskjutsarna som inte gick att få ihop rent logistiskt, vilket fick till följd att undervisningstimmarna blev för få. Det här var något vi kände till, och även försökte att kompensera löpande under hösten, säger regionens grundskolechef Torsten Flemming.

Man kompenserade dock inte tillräckligt, vilket framkom efter att någon gjort en anmälan till Skolinspektionen. Anmälaren hade räknat antalet undervisningstimmar för eleverna, och kommit fram till att de var för få.

– Någonstans har det skett ett räknefel och en miss i den plan som fanns. Eleverna fick helt enkelt för få timmar jämfört med andra skolor, och när det blev klarlagt så beslutade vi att åtgärda det på en gång nu under vårterminen.

Under våren kommer nu eleverna i årskurs 5 och 6 på Västerhejdeskolan att gå till klockan 15 i stället för 14 på onsdagar och torsdagar. Torsten Flemming säger att han än så länge inte fått några reaktioner från föräldrar på beslutet.

Vad säger du till de föräldrar, och barn, som eventuellt tycker att eleverna får lida för regionens misstag?

– Vi får ju ta på oss att eleverna inte fått de undervisningstimmar de haft rätt till. Nu får de gå i skolan lika mycket som andra barn, och det är ju inte speciellt ovanligt att elever har olika långa dagar under olika terminer. Med det sagt, så är det självklart olyckligt att det blev såhär, det hade ju varit bättre om allt var korrekt från början.

Hade ni kunnat göra något åt det här redan i höstas?

– Ja, om vi hade varit uppmärksamma på det här i höstas så hade vi ju korrigerat det redan från augusti, men tyvärr blev det en miss när schemaläggningen skulle kombineras med skolskjutsarna.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg