Unik bronsmask visas på Fornsalen

En unik bronsmask kommer att visas på Fornsalen under våren, för att därefter plockas bort för konservering.

2 februari 2015 19:57

Den unika bronsmasken lämnades in till Länsstyrelsen i Gotlands län under vintern 2010/2011. Enligt inlämnaren hade masken hittats med hjälp av metallsökare under tidigt 1980-tal i anslutning till en känd järnåldersboplats i Hellvi. Därefter hade den förvarats hemma hos upphittaren, men när han avled ärvdes masken av personen som sedan lämnade in den. Eftersom masken är så ovanlig gjordes en arkeologisk utgrävning på platsen, och då hittades flera delar av masken.

Ursprunligen användes ansiktsmasken inom den romerska arméns lätta kavalleri och tillverkningstiden bör vara under andra hälften av 100-talet före kristus. Totalt finns det i dag 40 någorlunda kompletta ansiktsmasker av denna typ bevarade i hela världen. Det unika med just den mask som finns på Gotland är att den gjorts om. Ögonen är igensatta med en silverplatta efter att den har avslutat sin funktion inom kavalleriet.

Masken kommer nu att visas upp i Skattkammaren på Fornsalen, med start torsdagen den 5 februari. Den 31 mars plockas den sedan bort för konservering.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa