Förra året genomförde Trafikverket en kunskapsupphandling av elvägsprojekt med syftet att fortsätta utreda om elvägar på sikt kan bli en del av transportsystemet i landet. Det gotländska bolaget Gotland GPE Circuit står bakom ett av tre projekt som deltagit i processen och lämnade in ett detaljerat förslag till elvägsprojekt.

Trafikverket har under våren utvärderat förslagen och valt ut de två projekt som fått högst poäng. Dessa erbjuds nu att gå vidare till demonstrationsfasen – alltså att bygga en elvägssträcka i autentisk vägmiljö. Elvägsprojektet på Gotland är ett av dem.

– Det här är en unik och oerhört smart strategisk satsning från Trafikverkets sida och det är förstås fantastiskt att vårt konsortium får vara delaktigt i det paradigmskifte som sker inom transporsektorn, samtidigt som vi får möjlighet att utveckla en klimatsmart infrastruktur på just Gotland, säger Alec Arho-Havrén, vd och grundare till Gotland GPE Circuit AB.

Artikelbild

| Alec Arho-Havrén, vd för Gotland GPE Circuit AB.

Det är den 4,1 kilometer långa sträckan mellan Visby flygplats och Öster centrum som kommer att utgöra den nya elvägen. Sammanlagt elektrifieras 1,6 kilometer. Arbetet kommer att påbörjas i april och tester med en ellastbil planeras redan till kommande vinter. Från och med våren 2020 sätts även en elbuss in på teststräckan.

– Det är väldigt spännande och positivt att Trafikverket vill genomföra det här unika testprojektet just på Gotland. Det förstärker bilden av Gotland som en av världens mest innovativa och klimatsmarta regioner i världen, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Det pågår redan ett par försök med elvägar i landet, ett vid Arlanda och ett i Sandviken. I de båda fallen används konduktiv teknik, det vill säga att en elskena eller luftburna elledningar driver och laddar fordonen.

Tekniken som kommer att användas i Visby bygger på induktiv laddning, det vill säga trådlös laddning. Det är ingen ny teknik utan har funnit i flera år i till exempel vissa mobiltelefoner. Dessutom pågår flera projekt där stillastående bilar laddas trådlöst. I projektet på Gotland kommer laddinfrastrukturen att vara osynlig och placeras åtta centimeter under vägytan. Det unika är att den trådlösa laddningen sker under färden.

Artikelbild

– Det är konsortiet Smartroad Gotland med flera intressenter som har lett förberedelserna för projekteringen. Nu lämnar vi över projektledarskapet till Electreon AB, ett dotterbolag till det israeliska bolag som utvecklat teknologin för dynamisk trådlös energiöverföring, berättar Alec Arho-Havrén.

Projektet kommer att pågå under tre år och har en total budget på 116 miljoner kronor varav Trafikverket går in med 91 miljoner.