Upphandling om trygghetslarm måste göras om

Regionens upphandling av ett nytt trygghetssystem måste göras om sedan förvaltningsrätten gett en av de klagande anbudsgivarna rätt.

10 augusti 2017 09:15

– Vi ska inte överklaga förvaltningsrättens dom eftersom vi är oroliga att det skulle ta för lång tid, säger Carina Westergren Larsson, avtalscontroller i regionen.

I stället har regionen beslutet att göra om upphandlingen vilket sannolikt går snabbare.

– Vi vet ju vad som gäller efter domen. Nu ska förfrågningsunderlaget gås igenom och ändras utifrån de synpunkter som förvaltningsrätten hade, säger hon.

Avtalet som upphandlats omfattar köp, installation, service och support samt utbildning på trygghetssystemet till 15 äldreboenden.

Invändningen om upphandlingen har bland annat gällt om den är upplagd som ett ramavtal som ska gälla i fyra år. Regionen har räknat med att det ska ta åtta år att byta ut alla trygghetssystem. Förvaltningsrätten anser att det är ett ramavtal och att det inte finns särskilda skäl att förlänga det så länge som åtta år.

Upphandlingen styrs av Lagen om offentlig upphandling.

Regionen har ett trygghetssystem sedan tidigare men det behöver bytas ut.

– En del av larmen vi har är köpta 2003 och senare, men vi får använda de vi har så länge, förklarar Carina Westergren Larsson.

Så jobbar vi med nyheter