UTREDNING: Rökförbud i hela Visby innerstad

En ny utredning som presenterats för regionstyrelsen föreslår totalt rökförbud utomhus i Visby innerstad. "Ett avgränsat område och lätt att genomföra", säger utredaren Anne Hamilton från Folkhälsoinstitutet.

1 april 2019 06:05

Det är en ny utredning som gjorts av Anne Hamilton på Folkhälsoinstitutet på uppdrag av Region Gotland som i slutet av förra veckan presenterades för regionledningen.

Utredningen har fokuserat på rökfria miljöer och omfattar flera delar. Bland annat ska alla områden kring offentliga byggnader som skolor, vårdcentraler och andra inrättningar bli helt rökfria.

Men det mest drastiska förslaget är att göra hela Visby innerstad till ett rökfritt område.

– Rent praktiskt finns det inga hinder. Det är ett tydligt avgränsat område och lätt att genomföra, säger Anne Hamilton.

Utredningen ska presenteras i sin helhet vid nästa regionfullmäktige i april.

– Det finns andra signalvärden i ett sådant här förbud. Visby är en världsarvsstad, och jag tror att vi genom att sätta ett exempel kan få positiv uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt, säger Anne Hamilton.

– Sen är det så att rökningen också är skadlig för världsarvet. Vi vill inte att ringmuren ska bli nikotingul, till exempel.

Regionens nya förbudsstrateg Philip Morris var en av de som närvarande vid mötet i fredags, och han är försiktigt positiv:

– Vi ser ganska stora vinster om det här kan gå att genomföra. Inte minst för tillgängligheten. Visby är ganska backigt, och många rökare orkar inte ta sig uppför backarna när de väl kommit ned, vilket ställer till det en del med stora rökande folksamlingar i Almedalen som väntar på taxi, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Pettersson