Välbesökt och känslosamt möte om Västerhejde skola

På onsdagskvällen arrangerades ett stormöte om de dåliga lokalerna på Västerhejde skola. På plats fanns bland andra politiker, föräldrar och lärare. "Har blivit en politisk bricka", säger föräldern Henrik Stoltz.

31 maj 2017 21:04

Debatten angående lokalernas brister samt elever och lärares hälsa på Västerhejde skola har gått varm de senaste veckorna. Föräldrar har vittnat om att de skickar med sina barn Alvedon till skolan, regionens förvaltningar har skyllt problemen på varandra och lärarna har vädrat sitt missnöje över alla brutna löften.

På onsdagskvällen hade därför skolrådet, bestående av föräldrar till skolans elever, bjudit in till ett stormöte angående lokalbristerna. På plats fanns, förutom föräldrar och lärare, barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V), byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) och tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S), tillsammans med tjänstemän från respektive förvaltning.

Mötet var välbesökt, och Västerhejde bygdegård var fylld till bredden av människor som ville ha svar på hur situationen blivit som den blivit, samt vad som kommer hända med skolan i framtiden. Några nya konkreta svar om när skolan kan få nya paviljonger eller när en helt ny skola kan byggas framkom inte under mötet. Mikael Modin från fastighetsförvaltningsavdelningen på Region Gotland sade dock att man inom kort ska skicka in bygglovsansökan för nya paviljonger.

– Vi har precis fått ritningar på de nya paviljongerna. Anledningen till att vi inte sökt bygglov tidigare är att vi inte kan söka på något vi inte vet hur det ser ut, säger han.

Du sade under mötet att det är tveksamt om de nya byggnaderna kan vara på plats till höstterminen?

– Ja, först ska vi få bygglov, sedan ska det rivas och därefter ska eventuella markarbeten göras. Tidsplanen för när paviljongerna kan vara på plats är därför något oklar i dagsläget.

Det var periodvis såväl irriterat som känslosamt bland föräldrarna. Henrik Stoltz var en av dem som hade tagit initiativ till mötet, och han har förståelse för att många av föräldrarna känner sig upprörda.

– Ja, det handlar ju om våra barn och deras hälsa, som i dagsläget inte kan garanteras. Om det flagnar färg från väggarna och sådär är inte det viktigaste, utan det är våra barns hälsa, säger han.

Vad har du för känsla nu efter mötet?

– Jag tycker att det var en bra dialog. Målsättningen med mötet var att få igång en dialog om nuläget och om framtiden för skolan, som vi tycker har varit vilande länge, och det tycker jag att vi lyckades med.

Han är dock inte lika nöjd med svaren och beskeden från regionens representanter.

– Det finns fortfarande en hel del lösa trådar som måste följas upp. Även om dialogen var positiv, så kom det inga positiva besked. Jag tycker fortfarande det är för mycket peka och skyll från regionen. De borde ta ansvar i stället. Det här blir ju som en parodi.

Upplever du att politiker och tjänstemän tar problemen på allvar?

– Ja och nej. Jag fattar att de är människor och att de inte gör det här med vilje, men känslan är att Västerhejde skola blivit en politisk bricka. Nu måste man ta sig samman och visa lite drivkraft.

Henrik Stoltz säger att man kommer att arrangera ytterligare möten framöver.

– Ja, vårt arbete som föräldrar går vidare. Förmodligen kommer vi att ha ett uppföljande möte i september, för att se vad som hänt då.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg