"Vi ska inte ha integration, vi ska ha assimilering"

Som en del i förberedelserna inför valet i höst har Helagotland.se ställt förstanamnen för alla åtta fullmäktigepartier mot väggen. Alla får samma frågor, och vi redovisar deras svar. Här möter vi Sverigedemokraternas Lars Engelbrektsson.

14 juni 2018 08:00

Vilken är den viktigate frågan för Gotland i valet?

– Jag tycker att det är frågan om vård och omsorg för de äldre här på Gotland. De har en rättighet att få en bra ålderdom eftersom de har varit med och byggt upp samhället.

Hur ska regionens ekonomi bli bättre?

– Först och främst måste regionen bli en bättre arbetsgivare. Som egen företagare vet jag hur viktigt det är att personalen är effektiva och duktiga, men framförallt att de trivs, eftersom de då presterar bättre.

– Sedan måste man även skära i ekonomin, så att man får bort onödiga kostnader så som hyrläkare och hyrsjuksköterskor. Man måste se till att regionen helt enkelt blir effektivare på alla sätt.

Hur ska vi få ungdomarna att vilja stanna kvar på Gotland?

– Vi måste se till att det är attraktivt för ungdomar att stanna här, då handlar det främst om att det finns bostäder, såväl i Visby som på landsbygden. Vi måste även se till att skapa arbetstillfällen.

Har Gotland plats för fler asylsökande?

– Nej, jag anser att vi inte har det. Vi har redan i dag brist på bostäder och arbetstillfällen, och vi kan se att våra ungdomar lämnar ön på grund av det. Vi kan inte ta emot och skapa arbetstillfällen till de som kommer hit, när vi inte ens har till våra egna. Det är inte schysst mot varken dem eller oss.

Hur ska det vara för att integrationen ska fungera på Gotland?

– Jag tycker att frågan är felställd. Vi ska inte ha integration, vi ska ha assimilering. De som kommer hit ska forma sig efter svenska regler och lagar. Om vi själva skulle åka till ett annat land skulle vi ju forma oss efter deras regler. Sedan måste vi även se till att ta emot så många att vi kan säkerställa att de kommer in samhället.

Hur ska livet på landsbygden bli bättre?

– Regionen måste vara mer aktiva, och det är viktigt att man är det i samverkan med landsbygdsbefolkningen och deras föreningar och organisationer. Vi måste se till behoven som de har, och trivseln och tryggheten måste vara i fokus.

Vad tycker du om upprustningen av försvaret på Gotland?

– Jag tycker att det är bra. Sedan kan man alltid ifrågasätta att vi sålde bort hela P18 för en spottstyver när det lades ner. Regionen borde ha köpt fastigheterna då och gjort en affär på det, i stället för att hyra det dyrt nu. Men jag är positiv till upprustningen, som förutom en stabilitet och trygghet ger arbetstillfällen till ön.

Varför ska man rösta på dig?

– Man ska rösta på mig och Sverigedemokraterna för att vi är folk från bygden som ser problemen på rätt sätt. Vi sitter inte inne i smeten inblandad i svågerpolitik. Vi står upp för de svagare grupperna i samhället, och vi vill att de ser oss som deras stöttning.

– Dessutom står vi för en ideologi som de flesta saknar. Vi står för demokrati, konservatism och nationalism.

Lars Engelbrektsson

Ålder: 59.

Yrke: Säljare/egen företagare.

Bor: Visby.

Familj: Bor i villa med sambo och tre hundar. Tre utflugna barn.

Hjärtefråga: Att stötta Gotlands svaga.

Favoritfilm: Ser knappt på film, men det är väl något klassiskt, som Jönssonligan-filmerna.

Favoritmat: Husmanskost.

Det här visste vi inte om dig: Jag är en riktig bondson från Sanda.

Så länge har jag varit aktiv inom politiskt aktiv: Ett par år.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg