Fenomenet "kranmärkning" började som en kampanj som togs fram av Göteborg stad inför större publika arrangemang. Svenskt Vatten har sedan spridit kampanjen till hela Sverige, i hopp om att fler ska ansluta sig. Om en verksamhet är kranmärkt innebär det att arbetsplatsen, möten, konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Kranmärkningen är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som bara använder sig av kranvatten.

Teknikförvaltningen på Region Gotland har kommit med förslaget att hela regionen ska ansluta sig till "kranmärkt". Enligt leverantörstatistik från måltidsförsörjningen köpte regionen under år 2017 in 18 500 liter naturellt vatten och 38 700 liter smaksatt vatten på flaska. Det gav upphov till mellan sex och tio ton koldioxidutsläpp. Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att räkna på hur mycket koldioxid som skulle sparas in per år om man istället bara skulle använda gotländskt kranvatten.

Vid ett eventuellt införande av kranmärkning skulle regionen få börja med att se över var flaskvatten används i dag och vilka områden som bör prioriteras för kranmärkning. Enligt Svenskt vatten bidrar kranmärkningen till att visa ett ställningstagande för miljön, och enligt deras beräkningar ger flaskvatten upphov till 300 gånger större koldioxidutsläpp och är 250 gånger dyrare per liter jämfört med kranvatten. Regionstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till förslaget, men vill utreda kostnaderna för projektet och återkommer med förslag till beslut under våren.