Visbyprofessor: "Skolläkaren vet inte vad hon talar om!"

Visbyprofessorn Margareta Rönnberg anser att barnläkaren Åse Victorins uttalanden om hur skadlig digitaliseringen är för barn och ungdomar är "helt tagna ur luften".

23 april 2017 13:28

– Skolläkaren vet inte vad hon talar om! Att för mycket skärmtid skulle skada barns hjärnor finns ingen forskning som visat, säger Margareta Rönnberg, professor emeritus i filmvetenskap med inriktning mot barn och medier.

LÄS ÄVEN: Barnläkaren: "De flesta föräldrar gör fel"

Åse Victorin hävdar bland annat att barn som ägnar mycket tid fram för skärmar får sämre kognitiv förmåga och svårare att känna empati.

– Det är också helt taget ur luften. Såvida hon inte tänker sig att barnet enbart skulle sitta framför någon skärm, "avskärmad" från mänsklig kontakt hela dagen.

LÄS ÄVEN: Skoldirektören: "Jag förlitar mig på styrdokumenten"

Margareta Rönnberg är 69 år gammal och pensionär, men är fortsatt mycket intresserad av ny forskning i ämnet och bloggar regelbundet om barnkultur.

– Människor har i alla tider, inför varje nytt medium, oroat sig så fruktansvärt därför att man inte hinner kolla vad barnen gör. Det är samma argument nu som när tv först kom och när vi senare fick en andra kanal. Det är omöjligt att förneka att barnen blir fängslade av det som är nytt.

Frågan om skärmtid är ännu mycket infekterad, men Margareta Rönnberg påpekar att när ett nytt medium dyker upp brukar det som tidigare var skrämmande bli accepterat.

– När tv kom tittade barn på vuxenprogram och det var nog inte alltid så bra. Nu har barnen flyttat mycket av sin tid från tv till intressanta saker på paddan istället.

Att digitala verktyg i förskolan skulle vara direkt skadligt för barn eftersom "all tid framför en tvådimensionell bild tar tid från verkliga livet" är också helt förkastligt, enligt Margareta Rönnberg.

– Inga småbarn använder skärmmedier mer än fyra timmar per dag, tv, paddor, mobiler och dator sammantaget. Därutöver interagerar de merparten av tiden. Visst, hjärnan är plastisk och de områden som i den tidiga barndomen inte tränas tynar efterhand bort. Dit hör exempelvis visuella färdigheter, som onekligen utvecklas framför en skärm.

– Empati övar man hela dagen, framförallt med sina kamrater. Det mesta barn ser i berättelseväg handlar också om att empatiskt ta ställning för den goda sidan. Även om barn i förskolan använder skrämmedier så får de lära sig empati många fler timmar. I förskolan handlar det ju nästan bara om vad man får säga och inte säga till varandra, hur man ska behandla varandra för att ingen ska bli ledsen.

Barnläkaren hävdar också att för mycket skärmtid påverkar koncentrationsförmågan och är en stor anledning till att stress och depression ökar bland barn och unga.

– Att skärmaktiviteter skulle påverka koncentrationsförmågan negativt kan bara den säga som aldrig sett barn spela på en padda eller ett datorspel. Oftast ytterst koncentrerat.

Hon fortsätter:

– Ja, vissa barn och många unga är onekligen stressade, men inget talar för att skärmanvändning skulle vara orsaken till det. Än mindre någon "stor anledning" Då ligger skolan och prestationskrav närmare till hands som förklaringsfaktor.

Margareta Rönnberg påpekar att det naturligtvis inte är bra om barn och ungdomar ägnar all sin lediga tid framför skärmmedier.

– Stora delar av dagen är någon skärm inblandad, men det spelar ju naturligtvis roll vad man använder den till. Att titta för mycket på våldsfilm riktad till äldre är naturligtvis inte bra.

Är det något skärmtid ska kritiseras för så borde det vara att den tar tid från lek och sport utomhus i solen, menar hon.

– Solljus motverkar inte minst närsynthet, som är en annan sak som skärmar felaktigt beskyllts för.

Så jobbar vi med nyheter