Visbyskolan kan komma att byggas ut

Fler bostäder planeras att byggas i området. Därför kan både en skola och en förskola behöva byggas ut.

18 september 2019 18:17

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträdde under tisdagen. Då hade nämnden fått frågor från teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen om den planerade utbyggnaden av cirka 300 lägenheter på området runt Gråbo. 

Frågorna handlade bland annat om BUN ansåg att det fanns behov av utbyggnad av förskolor och skolor när de nya lägenheterna har byggts. 

"BUN är positiv till förslaget, men vill att regionen tar hänsyn till att en elevökning i området kan skapa behov av fler klassrum och därmed en utbyggnad av Gråboskolan. En ökning av förskolebarn i området kan göra att även förskolan Bogen kan behöva byggas ut", skriver BUN i sitt pressmeddelande efter sammanträdet. 

Så jobbar vi med nyheter
Simon Frid