Ytterligare problem med feldirigeringar av ambulans

SOS Alarms feldirigeringar av ambulanser kan leda till att ambulanshelikoptern är satt ur spel när den behövs. Problemet är återkommande.

4 januari 2018 07:00

Som Helagotland.se rapporterade om i augusti har det förekommit att SOS alarm skickar larm till fel ambulans. Det kan leda till att ambulanshelikopterns personal är upptagen med ett uppdrag som den vanliga ambulanspersonalen kunde ha tagit när ambulanshelikoptern verkligen behövs.

– Det händer då och då. Jag har full förståelse för att SOS alarm har svårt att förstå hur vi är organiserade, sade Falck ambulans verksamhetschef Cecilia Gustafsson i augusti 2017.

Både Region Gotland och SOS alarm är medvetna om att det är problem med att rutinerna inte alltid följs.

LÄS MER: Inte ovanligt att fel ambulans skickas ut

Problemet består. En avvikelserapport har upprättats för en händelse som inträffade strax efter midnatt den 11 november, då ambulanshelikopterns besättning skickades ut på ett nedprioriterat uppdrag till Fårö.

– Ett prio 2-uppdrag betyder att det är inget livshotande tillstånd, och då åker man inte helikopter till Fårö och man ska inte heller använda den bilen som heter 9010. Det är samma besättning som kan välja om de ska ta bilen eller helikoptern till sina uppdrag. I det här fallet skulle SOS alarm ha dirigerat en annan ambulans på uppdraget istället, säger Rolf Forsman som är beställarchef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Besättningen åkte iväg på uppdraget till Fårö, som tog två timmar och tolv minuter i anspråk. Under den tiden fanns inte ambulanshelikoptern tillgänglig för att kunna svara på ett prioriterat larm.

– Det är otillfredsställande att det här förekommer igen och vi diskuterar det här problemet med SOS alarm, säger Rolf Forsman.

Så jobbar vi med nyheter
Jonas Bäckström