Föreningar kan lämna årshandlingar senare

På grund av coronaviruset ges Idrottsföreningar möjlighet till uppskov för att lämna in årshandlingar av Region Gotland.

5 april 2020 13:43

Folkhälsomyndigheten avråder i nuläget klubbar och föreningar att hålla årsmöte och liknande aktiviteter.

Vid regionfullmäktiges möte i slutet av mars beslutades därför att uppskov ska ges möjlighet till för att lämna in årshandlingar. Region Gotland skriver på sin webbsida att årshandlingar fortfarande behövs lämnas in som tidigare, men efter att möten kunnat genomföras. Uppskovet gäller till den 30 november i höst.

Då aktiviteter för våren 2020 minskar av naturliga förklaringar för många och inte ska drabba föreningar vad gäller aktivitetsstöd har det beslutats att utbetalningen baseras på föreningarnas aktiviteter 2019 och inte i år. Samma regler gäller för resestödet.

Så jobbar vi med nyheter
Michael Häglund